Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Bartków - powiat górowski

vor 1945 Bartschdorf - Kreis Guhrau

 

                   


B a r t k ó w
Bartschdorf (1787, 1845).

Osada została założona podczas kolonizacji fryderycjańskiej w latach 1776 - 1786. Do Bartkowa należała kolonia Wirsebinge położona na wschód od wsi. Obie osady tworzyły jedną gminę wiejską stanowiącą własność królewską. Zimmermann (1787) określa je jako dwie nowo powstałe kolonie holenderskie. W 2 poł. XVIII w. liczyły 19 działek i 139 mieszkańców. Około poł. XIX w. na terenie wsi wzmiankowano 19 do-mów oraz królewskie podleśnictwo. Liczba mieszkańców wynosiła 180 osób.
Leśnicwto w Bartkowie w 1937 r. podlegało pruskiemu nadleśnictwu w Wodnikach.
Bartków, położony pomiędzy miejscowościami Lubiel - Ługi, zachował pierwotny układ zabudowy w formie rzędówki.

Wykaz zabytków architektury i budownictwa
Dom mieszkalny, nr 14, pocz. XX
Stodoła, nr 25, pocz. XX

Charakterystyka istniejącej zabudowy

BARTKÓW - mała wieś o bardzo rozproszonej zabudowie. Położona na wschodnim krańcu gminy. Zagrody rozlokowane bardzo rzadko, wzdłuż dwóch prostopadłych do siebie dróg, przylegające do dużego kompleksu leśnego. Budynki parterowe z dachami stromymi, dwuspadowymi, krytymi dachówką.

Informacje pochodzą z publikacji:

"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz"

Wąsosz – marzec 2000 r.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

   


Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl