Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Bartodzieje - powiat górowski

vor 1945 Zeippern - Kreis Guhrau

 

                 

              

Zabudowa miejscowości.


           

Budynek w dawnym majątku.

  

Dwa drzewa rosnące między budynkami gospodarczymi wyznaczają dokładne miejsce po skromnym dworze będącym kiedyś siedzibą właściciela majątku w Bartodziejach. Na następnym zdjęciu dawny dziedziniec folwarczny.


                   

Droga prowadząca niegdyś na cmentarz ewangelicki i nikłe jego obecne pozostałości.


     

Pola w otoczeniu dawnego cmentarza.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

   


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl