Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Bronów - powiat górowski

vor 1945 Bronau - Kreis Guhrau

 

       

Pałac w Bronowie został wzniesiony pod koniec XIX wieku. W latach 1949 - 1950 przeprowadzono gruntowny remont adoptując budynek na szkołę. Murowany na planie wydłużonego prostokąta z półkolista przybudówką od frontu. Trzytraktowy, dwupiętrowy, nakryty dachami dwuspadowymi z neobarokowymi szczytami w elewacji frontowej. Obecnie własność prywatna.

                   

       

Zabudowa dawnego majątku.

Zdewastowany park obok pałacu.


Cmentarz rodu von Winterfeld - ostatnich sprzed 1945 roku właścicieli majątku w Bronowie.


Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
ŚLĄSKICH MAJĄTKÓW ZIEMSKICH – rok 1937

Opracowanie: Zofia Hanulak i Elżbieta Maćkowska

BRONÓW
Dobra szlacheckie z dziedzicznym sołectwem Sułów Wielki i własnością włościańską w Bronowie, Sułowie Wielkim i Szedźcu.
Właścicielka: Else von Winterfeld z domu von Gossler.
Powierzchnia: 418 ha; 310 ha ziemi ornej, 33 ha łąk, 65 ha lasu, 2,5 ha parku, 2 ha ogrodu, 5,5 ha podwórza, dróg itd.
Dochód: 5600 marek.
Gorzelnia. Udziałowiec cukrowni i mleczarni w Górze.

Kwartalnik Górowski 1/2003


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

           


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl