Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Cieszkowice - powiat górowski

vor 1945 Eichenhag früher Tscheschkowitz - Kreis Guhrau

 

Cieszkowice
Tczansowa (1145/50), Tessech (1193), Cescouici (ok. 1193, 1223), Thescouice 1250, das Stiftsgut Ceskovicz (1252), Cestowiczi (ok. 1300), Stressowicz (1310), Czie-schkwitz (1490), Tcesskowicz (1583), Tscheschkowitz (1787), Eichenhag (1937).
Przysiółek: Bieniowice – Bienowitz (1787, 1845).

Miejscowość o rodowodzie średniowiecznym, najwcześniejsza informacja (1305) została zamieszczona w spisie wsi czynszowych biskupstwa wrocławskiego.
Cieszkowice ok. 1787 r., wg opisu Zimmermanna, składały się z dwóch części; królewskiej i prywatnej - należącej do porucznika Hoffmanna. Odnotowano tu folwark, szkołę, wiatrak, 2 domy gminne oraz 135 mieszkańców. Ponadto w latach 1765 - 1787 na terenie miejscowości wzmiankowano 8 kmieci, 5 - 9 zagrodników, 4 wolnych oraz 2 - 8 chałupników.
Około poł. XIX w. we wsi znajdował się folwark pański, szkoła ewangelicka, browar, gorzelnia i 35 domów mieszkalnych. Cieszkowice zamieszkiwało 211 osób, w tym 3 rzemieślników. Wówczas miejscowości została podzielona na dwie części: królewską wchodzącą w skład domeny w Wąsoszu i prywatną w posiadaniu rodu Lichtenstein, liczącą 14 małych gospodarstw. W 1859 r. majątek nabyła rodzina Mayer, kolejnymi właścicielami byli: August Zinnemann (1873 - 1891, Max Mayer i Georg Hoffmann (1909) oraz Max Mayer (1894 - 1922).
W 1937 r. dobra były podzielone pomiędzy: Elisabeth Fiedler z domu Wegener, Gottloba Wuy oraz Romana Fiedlera - dziedzicznego posiadacza gospodarstwa (Erbhof).
Przysiółek Bieniowice w 2 poł. XVIII w. był w posiadaniu porucznika v. Festenberg - Pakisch, wcześniej stanowił siedzibę hrabiny von Koschebar. W tym czasie odnotowa-no folwark pański, wiatrak, 4 zagrodników i 58 mieszkańców.
Około poł. XIX w. Bieniowice posiadały 12 domów, folwark, wiatrak, cegielnię i 105 mieszkańców. Ostatnim właścicielem przysiółka był Albert Kiene (1937).
Miejscowość o układzie w formie wielodrożnicy położona jest przy lokalnej drodze prowadzącej z Wąsosza do Bełcza Górnego.

Wykaz zabytków architektury i budownictwa
Dom mieszkalny, nr 29, pocz. XX
Dom mieszkalny, nr 30, pocz. XX
Dom mieszkalny, nr 39, pocz. XX
Dom mieszkalny, nr 52, pocz. XX
Dom mieszkalny i klub, pocz. XX
Dom mieszkalny, komin dawnej cegielni, pocz. XX
Park podworski, k. XIX

Charakterystyka istniejącej zabudowy

CIESZKOWICE – wieś o rozproszonej dość charakterystycznej zabudowie. Budynki w większości sprzed 1945 roku, parterowe z dachami dwuspadowymi, krytymi dachówką ceramiczną i cementową. Bardzo okazały jest dwukondygnacyjny budynek szkoły oraz budynek mieszkalny w jednej z zagród, zbudowany z czerwonej cegły, nieotynkowany.

Informacje pochodzą z publikacji:

"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz"

Wąsosz – marzec 2000 r.           

Miejsce po pałacu w Cieszkowicach oraz fragment parku.

   

Obecny budynek mieszkalny to dawna szkoła. W pobliżu kapliczka - prawdopodobnie stojąca na podstawie po pomniku poległych na frontach I wojny światowej  żołnierzy pochodzących z Cieszkowic i okolic.


Remiza strażacka  - w ruinie.


Nieczynna stacja kolejowa.


Dawna cegielnia w pobliskich Bieniowicach.

Link -  http://www.glogow.pl/okolice/podstrony/gorowski/bieniowice.htm


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

               


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl