Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Czarnoborsko - powiat górowski

vor 1945 Quelldorf früher Sandeborske - Kreis Guhrau

 

Czarnoborsko
Zarnoborsco (ok. 1300), Zarnoborsce (1490), Szarnoborsko (1503), Saderborske (1787, 1845), Quelldorf (1937).

Najwcześniejsza wzmianka o wsi dotyczy obowiązku opłacania dziesięciny na rzecz biskupstwa wrocławskiego (pocz. XIV). W 2 poł. XVIII w. Czarnoborsko posia-dało folwark, młyn wodny, wiatrak i dwa domy gminne. W latach 1765 - 1787 odnotowano: 5 - 7 kmieci, 15 - 13 zagrodników, 4 - 1 chałupników, 7 wolnych i 5 rzemieślników. Ogólna liczba mieszkańców w tym czasie wynosiła 217 osób. Do Czarnoborska należał folwark Wehrse (Wiewierz) z 9 zagrodnikami. W tym okresie Czarnoborsko wchodziło w skład domeny królewskiej w Wołowie.
Około 1845 r. w miejscowości wzmiankowano folwark pański, 2 młyny wodne, wiatrak, szkołę ewangelicką, 43 domy. Liczba mieszkańców wynosiła 356 osób. Podstawę utrzymania ludności stanowiła gospodarka rolna, hodowla owiec i bydła oraz w nie-wielkim stopniu rzemiosło.
Wieś o układzie wielodrożnicy położona jest przy lokalnej drodze w kierunku na Wodniki, biegnącej na wschód od traktu Rudna Wielka – Wąsosz.


Wykaz zabytków architektury i budownictwa
Szkoła Podstawowa nr 1, pocz. XX
Dom mieszkalny, nr 1, k. XIX
Stodoła, nr 1, pocz. XX
Dom mieszkalny, nr 25, pocz. XX

Charakterystyka istniejącej zabudowy

CZARNOBORSKO – wieś o zwartej zabudowie, o układzie ulicowym (wzdłuż drogi). Budynki sprzed 1945 roku, jednokondygnacyjne z dachami dwuspadowymi, krytymi dachówką ceramiczną i cementową.
Budynki gospodarcze często są zbudowane z czerwonej cegły, nieotynkowane. Ogrodzenia zagród drewniane lub metalowe, spotkać można ceglane słupy akcentujące wejście w ogrodzeniu. Zwraca uwagę okazały dwukondygnacyjny budynek szkoły, usytuowany na dużej działce, z brukowanym, kamiennym placem.
Na północnym krańcu wsi znajduje się niewielki trójkątny plac utworzony przez rozwidlenie dróg.

Informacje pochodzą z publikacji:

"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz"

Wąsosz – marzec 2000 r.


       

Współczesna szkoła oraz zabudowa miejscowości.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl