Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Czechnów - powiat rawicki

vor 1945 Zechen - Kreis Guhrau

 

       

Pałac w Czechnowie wybudowano w roku 1924 według projektu Kleina i Wolfa, architektów z Wrocławia, którzy zaprojektowali także pałac w pobliskim Giżynie. Budowla jest murowana z cegły maszynowej o dekoracyjnym układzie, na podmurówce z kamienia polnego. Pałac wybudowano na planie prostokąta z półkolistym ryzalitem od zachodu. Od północy znajduje się prostokątny taras poprzedzony schodami, a od południa fasadę zdobi weranda. Północna elewacja frontowa jest dwukondygnacyjna, pięcioosiowa. Część centralna cofnięta z trzema wnękami zamkniętymi do góry ostrołukiem biegnącym przez 2 kondygnacje. Okna o wykroju prostokąta.

   

Zabudowa gospodarcza oraz droga wyjazdowa z dawnego majątku.

   

Łuk dekoracyjny przyległy do pałacu.


   

Zabudowa miejscowości.


Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
ŚLĄSKICH MAJĄTKÓW ZIEMSKICH – rok 1937

Opracowanie: Zofia Hanulak i Elżbieta Maćkowska

CZECHNÓW
Dziedziczne sołectwo (przy Zaborowicach) i gospodarstwa nr 2 z 4, 7, 12.
Właściciel: spadkobiercy Alfreda Krause.
Nr 2 w posiadaniu rodziny od roku 1599.
Powierzchnia: 278 ha.
Dochód: 3700 marek. Udział w cukrowni i młynach w Górze. Czarno-białe wschodniofryzyjskie bydło. Uprawa buraków.

Gospodarstwo nr 14
Właściciel: Ferdynand Biedermann, wójt. Własność od roku 1797 rodziny Biedermann przez ożenek, od 1667 w rodzinie Kabisch, która wymarła w linii męskiej.
Powierzchnia: 141 ha.
Dochód: 2284 marek.
Udziały w cukrowni, młynach i mleczarniach w Górze. Oldenburger. Uprawa buraków.

Gospodarstwo nr 18.
Właściciel: Arthura Maetschke spadkobiercy.
Powierzchnia: 120 ha.
Dochód: 1818 marek.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

       


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl