Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Dochowa - powiat górowski

vor 1945 Duchen - Kreis Guhrau

                                                                                                             

Dochowa
Dochowa, Dothowa (ok. 1300); Dochau (1490), Duchaw (1504), Duchen (1736, 1787); Duchen (1845).

Wieś o rodowodzie średniowiecznym założona na polskim prawie czynszowym przed 1300 r., wymieniona w wykazie czynszowych biskupstwa wrocławskiego (XIV).
W 2 poł. XVIII w. była to niewielka wieś z folwarkiem, szkołą i 2 wiatrakami. Ponadto odnotowano tu 9 kmieci, 8 zagrodników, 3 chałupników i 2 rzemieślników. Ogólna liczba mieszkańców w tym czasie wynosiła 180 osób.
W 1845 r. w miejscowości wzmiankowano folwark, wolne sołectwo, 2 wiatraki, 21 domów i 205 mieszkańców. Podstawę utrzymania ludności stanowiła gospodarka rolna oraz hodowla owiec i wołów.
Dochowa położona jest ok. 1 km na zachód od lokalnej drogi łączącej Wąsosz z Rudną Wielką, obok nieczynnej obecnie linii kolejowej Rawicz - Wąsosz - Wińsko. Obecnie wieś o wrzecionowatym kształcie cechuje zwarty układ zabudowy, pierwotnie była to prawdopodobnie ulicówka.

Wykaz zabytków architektury i budownictwa
Dom mieszkalny, nr 6, 1905
Dom mieszkalny, nr 14, k. XIX
Dom mieszkalny, nr 15, pocz. XX
Dom mieszkalny, nr 17, pocz. XX
Obora, pomieszczenie gospodarcze, nr 17, pocz. XX
Stodoła, nr 17, pocz. XX
Dom mieszkalny, nr 19, k. XIX
Dom mieszkalny, nr 20, pocz. XX
Dom mieszkalny, nr 25, pocz. XX
Dom mieszkalny, nr 30, pocz. XX
Obora, pocz. XX

Charakterystyka istniejącej zabudowy

DOCHOWA – wieś o bardzo zwartej zabudowie, rozlokowanej wzdłuż drogi wiejskiej i jej odgałęzień, w odległości ok. 600 m od głównej drogi Wąsosz-Góra Śląska. Ulice wiejskie utwardzone są brukiem kamiennym. Kilka budynków gospodarczych posiada konstrukcję „muru pruskiego”. Większość budynków, zarówno gospodarczych jak i mieszkalnych zbudowano z czerwonej, nieotynkowanej cegły. W kilku budynkach gospodarczych można zauważyć podmurówkę z bloków kamiennych. W ogrodzeniach charakterystyczne są duże, ceglane słupy. Budynki mieszkalne często posiadają zaakcentowane wejście za pomocą ozdobnego szczytu.

Informacje pochodzą z publikacji:

"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz"

Wąsosz – marzec 2000 r.


Budynek dawnej gospody.


                       

Dawny majątek to w pewnym okresie jak wynika z dosłownego opisu m archiwalnej widokówce - skład źrebaków.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

   

   

Fotografia archiwalna oraz współczesna wykonana w tym samym miejscu.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl