Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Drozdowice Małe - powiat górowski

vor 1945 Allhilf früher Klein Tschuder - Kreis Guhrau

 

Drozdowice Małe
Drozdowitz (ok. 1300), Tschudra (1502), Klein Tschuder (1736, 1787).

Niemiecka nazwa miejscowości Tschuder, Tschudi jest przekształceniem łacińskiego słowa sędzia - judex.

Miejscowość o rodowodzie średniowiecznym. W latach 1765 - 1787 odnotowano: 5 kmieci, 6 zagrodników, 3 - 5 chałupników. Ponadto we wsi znajdowały się 2 domy gminne. Liczba mieszkańców wynosiła 90 osób. Około poł. XIX w. miejscowość posiadała kuźnię, wiatrak, szkołę ewangelicką, 19 domów i 124 mieszkańców, w tym 2 kupców.
Zabudowa wsi o układzie ulicówki koncentruje się przy lokalnej drodze łączącej Wrzącą Śląską z Płoskami, tuż obok nieczynnej linii kolejowej Rawicz - Wąsosz - Wińsko.

Wykaz zabytków architektury i budownictwa
Dom mieszkalny, nr 10, k. XIX

Charakterystyka istniejącej zabudowy

DROZDOWICE MAŁE – niewielka wieś o rozproszonej zabudowie rozciągającej się przy jednej z bocznych dróg. Budynki parterowe z dachami dwuspadowymi, krytymi najczęściej dachówką ceramiczną.
Ogrodzenia zagród drewniane.

Informacje pochodzą z publikacji:

"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz"

Wąsosz – marzec 2000 r.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl