Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Drozdowice Wielkie - powiat górowski

vor 1945 Steinbrück früher Gross Tschuder - Kreis Guhrau

 

D r o z d o w i c e  W i e l k i e
Gross Tschuder (1736), Tschuder Gross (1787).
Przysiółki: Jawor - Tänzerei (1787); Marysin - Marienruh (1845, 1887, 1908, 1941).

Pochodzenie nazwy miejscowości j.w.

Najwcześniej znanym właścicielem Drozdowic Wielkich był wzmiankowany w 1676 r. von Luck, kolejnymi posiadaczami majątku byli: Schwartz (1765), von Zychlinsky (1787), Schneider (1873), Paul Cogni (1886), Richard Glosser (1891), Karl Mir (1894, 1898), Hugo Göke (1902), Marie Friese z Chocieborowic (1909), Arthur Weissleder (1921), Niemieckie Stowarzyszenie dla Wspierania Kolonizacji - Berlin (1930).
Według opisu Zimmermanna (1787) była to niewielka wieś z folwarkiem, domem gminnym i młynem wodnym. Na jej terenie odnotowano 13 zagrodników, 10 chałupników i ogółem 140 mieszkańców.
W 1845 r. miejscowość posiadała pałac z folwarkiem, młyn wodny, wiatrak, browar, kuźnię oraz 35 domów. Liczba mieszkańców w tym czasie wynosiła 224 osoby, w tym 5 kupców. Do Drozdowic należała kolonia Marysin (Marienruh) oraz osada Jawor (Tänzerei).
Przysiółek Jawor, składający się z 5 działek zagrodniczych, w 2 poł. XVIII w. należał do Piotrowic Małych stanowiących własność baronowej von Haugwitz z domu von Johnston.
Wieś o układzie rzędówki położona jest przy lokalnej drodze łączącej Wrzącą Śląską z Płoskami, przy obecnie nieczynnej linii kolejowej Rawicz - Wąsosz - Wińsko. Na pół-nocny zachód od miejscowości rozlokowany jest przysiółek Marysin.

Wykaz zabytków architektury i budownictwa
Dom mieszkalny, nr 8, k. XIX
Budynek gospodarczy, nr 16, pocz. XX

Charakterystyka istniejącej zabudowy

DROZDOWICE WIELKIE – niewielka wieś, położona z dala od głównych szlaków komunikacyjnych. Zabudowa zwarta, rozlokowana wzdłuż drogi. Budynki parterowe, często nieotynkowane z czerwonej cegły, z dachami dwuspadowymi, krytymi dachówką ceramiczną i cementową. Ogrodzenia tradycyjne, drewniane.
Miejscowość posiada dwa przysiółki : Jawor składający się z kilku zagród położonych przy głównej drodze Wińsko-Wąsosz i Marysin usytuowany ok. 200 m od tej drogi, z kilkoma zagrodami usytuowanymi po jednej stronie drogi wiejskiej.
Oba posiadają tradycyjną wiejską zabudowę.

Informacje pochodzą z publikacji:

"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz"

Wąsosz – marzec 2000 r.


           

Dokładne miejsce po pałacu, który widoczny jest na archiwalnej widokówce.

Droga dojazdowa do dawnego majątku prowadzi obok kapliczki.


               

Budynek nieczynnego dworca kolejowego w Drozdowicach Wielkich.

           

Torowisko, studnia, kasa biletowa oraz zabudowa pobliskiego gospodarstwa w pobliżu.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl