Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Dziczek / Dzików / Dzikowo - powiat górowski

vor 1945 Haidevorwerk - Kreis Guhrau

 

Zlokalizowany na północ od miejscowości Ryczeń folwark Haidevorwerk w różnych powojennych okresach noszący nazwę Dziczek / Dzików / Dzikowo  już nie istnieje. Funkcjonował jeszcze do początku lat 90 - tych XX wieku. W okresie późniejszym został opuszczony i podlegał systematycznej dewastacji i rozbiórce.

 

 

                       

 

Drogi prowadzące do folwarku.

 

                       

 

                       

 

Niewielkie pozostałości folwarku Haidevorwerk.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl