Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Głobice - powiat górowski

vor 1945 Globitschen - Kreis Guhrau

 

           

Majątek w Głobicach notuje następujących właścicieli: od 1681 - Georg von Stosch, von Koschenbar, 1787 - Landrat von Massow, 1845 - Graf von Königsdorffsche, 1854 - Feodor von Massow, 1895 - Julius von Schunck, 1898 - Philipp Schunck. Po pałacu nie pozostał nawet najmniejszy ślad. Zachował się jeszcze okazały magazyn, stanowiący element ocalałej zabudowy gospodarczej. Pałac jest widoczny na archiwalnym ostatnim zdjęciu - wizerunek sprzed 1945 roku.

                   

           

                   

Zabudowa mieszkalno - gospodarcza dawnego majątku.


                   

Wjazd do Głobic oraz zabudowa miejscowości.


                       

                       

                       

                       

           

Częściowo zniszczony cmentarz w Głobicach.


       

Dawna szkoła w Głobicach.


Autor fotografii - Jan Taras.


           

                   

           

Pozostałości po młynie wiatrowym (koła młyńskie wyprodukowane w Głogowie) oraz piwnica (lodownia) w dawnym przypałacowym parku. Zdjęcia wykonał i udostępnił Alfred Wiśniewski.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

 


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl