Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Gola Górowska - powiat górowski

vor 1945 Guhlau - Kreis Guhrau

 

               

Widok na miejscowość, fragment zabudowy dawnego majątku oraz miejsce w centrum miejscowości gdzie kiedyś znajdował sie pomnik żołnierzy poległych podczas I wojny światowej - pochodzących z Goli Górowskiej.


                   

               

Zniszczony cmentarz przy drodze do Goli Górowskiej.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

         

Gola Górowska na zdjęciach wykonanych przed 1945 rokiem.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl