Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Gola Wąsoska - powiat górowski

vor 1945 Gahle - Kreis Guhrau

 

   

Gola Wąsoska
Gohle (1787), Gahle, Gohle (1845).
Przysiółek: Podmieście - Stadtvorwerk (1787).

Gola Wąsoska jest osadą o rodowodzie nowożytnym. W latach 1765 - 1787 od-notowano na jej terenie: 5 - 8 kmieci, 3 - 8 zagrodników oraz 1 chałupnika. Wówczas na terenie wsi funkcjonował dom gminny. Liczba mieszkańców wynosiła 85. Gola wchodziła w skład domeny królewskiej w Wąsoszu. Około poł. XIX w. we wsi znajdowało się 20 domów, wiatrak i cegielnia dominialna. Ogólna liczna ludności w tym czasie wynosiła 151 osób.
Przysiółek – Podmieście (Stadtvorwerk) w okresie 1830 - 1845 posiadał 40 domów, 2 folwarki – zwane dużym i małym, 6 wiatraków, dominialny browar, gorzelnię oraz 344 mieszkańców. Poza hodowlą owiec i bydła rozwój Podmieścia przebiegał w oparciu o lokalny przemysł browarniano - gorzelniany oraz rzemiosło i handel.
Gola Wąsoska o luźnym układzie zabudowy rozwinęła się przy lokalnej drodze Wąsosz – Sułów Wielki.

Charakterystyka istniejącej zabudowy

GOLA WĄSOSKA – mała wieś położona w pobliżu Wąsosza oraz głównej drogi Wąsosz-Góra Śląska. W skład miejscowości wchodzi kilka domów, o charakterze jednorodzinnym. W centrum miejscowości znajduje się zwarta grupa wysokich drzew liściastych, wokół której są zabudowania.
W południowej części miejscowości znajduje się ferma hodowlana. Zabudowania sąsiadują z dużymi kompleksami leśnymi.

Informacje pochodzą z publikacji:

"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz"

Wąsosz – marzec 2000 r.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl