Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Jastrzębia - powiat górowski

vor 1945 Jästersheim - Kreis Guhrau

 

Barokowy dwór wzniesiony został w l ćwierci XVIII wieku. Remontowany był w latach 1962 - 1963. Założony na prostokącie, dwukondygnacjowy, nakryty dachem czterospadowym z lukarnami. W elewacji skromny portal z pilastrami a we wnętrzu w sali na piętrze, zachowane na stropie dekoracje stiukowe.


      

Pomnik upamiętniający poległych w I wojnie światowej żołnierzy.


  


Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
ŚLĄSKICH MAJĄTKÓW ZIEMSKICH – rok 1937

Opracowanie: Zofia Hanulak i Elżbieta Maćkowska

JASTRZĘBIA
Gospodarstwo nr 24 i 22.
Właściciel: Werner Hoche.
Powierzchnia: 150,5 ha; 142 ornej, 4 łąk, 1,5 parku i ogrodu, 3 dróg, podwórza itd.
Dochód: 3210 marek.
Udziały w górowskiej cukrowni, mleczarni i młynie. Gospodarka mleczna i opasowa.
Intensywna uprawa okopowych
.

Dobra zamkowe – właściciel: Max Huck, rotmistrz w stanie spoczynku.
Powierzchnia: 151,9 ha; 128,9 ornej, 5 łąk, 2,5 pastwisk i dróg, 1 wody i rowów, 12,5 lasu, 1,5 ogrodu, parku, 0,5 podwórza itd.
Dochód: 2955 marek.
Czarne bydło nizinne, hodowla świń, uprawa buraków.

Gospodarstwa nr 20 i nr 14.
Właściciel: Karol Gunther. W posiadaniu rodziny od 1885 roku.
Powierzchnia: 166 ha; 139,5 ornej, 7 łąk, 17 lasu, 2,5 ogrodu, parku, podwórza itd.
Dochód: 2354 marek.
Własne urządzenie parowe do młócenia. Udziały w górowskiej mleczarni, górowskich młynach i cukrowni.
Czarne bydło wschodniofryzyjskie, hodowla koni, uprawa buraków, hodowla nasienna kukurydzy „Janetzki”.

Gospodarstwa nr 9 i 10 – właściciel: Hugo Logsch. Powierzchnia 44,7 ha.

Gospodarstwo nr 19 – właściciel: Otto Schőn. Powierzchnia: 45 ha, dochód: 576 marek.

Kwartalnik Górowski 1/2003


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

  


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl