Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Kajęcin - część miasta Góra

vor 1945 Kainzen - Kreis Guhrau

 

Specyfiką dawnego Kajęcina były trzy cmentarze widoczne na archiwalnej mapie. Na terenie jednego z nich po usunięciu wcześniejszych nagrobków, utworzono cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej. Nikłe pozostałości drugiego tuż obok. Jeden zapewne był katolicki drugi ewangelicki. Trzeci cmentarz to żydowski kirkut.


                           

Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej w Górze (na terenie byłego Kajęcina).


               

Zniszczony cmentarz niemieckich mieszkańców Kajęcina - Kainzen (obecnie w granicach administracyjnych miasta Góra). Rozpoznawalny jest po regularnej alei drzew.


                   

Cmentarz żydowski – kirkut a właściwie znikome resztki które z niego pozostały.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

     


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl