Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Kąkolno - powiat górowski

vor 1945 Herrndorf - Kreis Guhrau


K ą k o l n o
Herrndorff (1540), Herrndorf (1787, 1845).

Pierwotna nazwa miejscowości Herrndorf została utworzona od słów Herr i dorf, co można tłumaczyć jako "pańską wieś". Obecna nazwa nie nawiązuje do lokalnej tradycji.

Według opisu Zimmermanna z 1787 r. była to mała, nowo wybudowana wieś, licząca 10 domów i 47 mieszkańców. Około poł. XIX w. miejscowość w dalszym ciągu była niewielką osadą, wzmiankowano tu 11 domów, szkołę ewangelicką i 97 mieszkańców. Rozwój wsi przebiegał w oparciu o uprawę roli, hodowlę i gospodarkę leśną. Kąkolno wchodziło w skład domeny królewskiej w Wąsoszu.
Wieś o układzie typu ulicowego rozwinęła się przy odgałęzieniu w kierunku północno - wschodnim od lokalnej drogi Wąsosz - Zubrza.

Wykaz zabytków architektury i budownictwa
Dom mieszkalny i żuraw, nr 10, k. XIX

Charakterystyka istniejącej zabudowy

KĄKOLNO – malutka wieś położona przy samej granicy z gminą Rawicz, w otoczeniu dużych kompleksów leśnych. Zabudowa zagrodowa rozlokowana po jednej stronie drogi, zwarta.

Informacje pochodzą z publikacji:

"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz"

Wąsosz – marzec 2000 r.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl