Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Kamień Górowski - powiat górowski

vor 1945 Kamin (Camin) - Kreis Guhrau

 

Kamień  Górowski
Kamin (1289), Chomma (ok. 1300), Chomin und Chomyn (1490), Camin (1787).

Wieś o rodowodzie średniowiecznym wzmiankowana w wykazie dziesięcin bi-skupa Galhardusa (pocz. XIV).
W 2 poł. XVIII w. właścicielem majątku w Kamieniu Górowskim wraz z kolonią Zweckfronze była rodzina von Czischwitz. W tym czasie miejscowość posiadała fol-wark pański, szkołę, wiatrak i 2 domy gminne. Ponadto w latach 1765 - 1787 na jej te-renie odnotowano: 7 kmieci, 10 - 16 zagrodników, 6 wolnych od pańszczyzny, 4 cha-łupników, 6 rzemieślników i ogółem 192 mieszkańców. Kolonię Zweckfronze, w której funkcjonował folwark, zamieszkiwało 56 osób, w tym 5 zagrodników.
Około poł. XIX w. w Kamieniu Górowskim znajdował się pałac z folwarkiem, kuźnia, cegielnia, wiatrak, 38 domy i 240 mieszkańców. W 2 poł. XIX w. właścicielami majątku w Kamieniu Górowskim byli: Heinrich Hoffmann (1886 - 1891), Franz Hoffmann (1898 -1902), Albert Bitter (1909, 1917), Maria Bitter z Żołędnicy (1930).
Obecny zespół dworsko - folwarczny ukształtowany został na przełomie XIX i XX oraz na pocz. XX w. W skład założenia wchodzi część reprezentacyjna z dworem i parkiem oraz gospodarcza z budynkiem spichlerza.
Kamień Górowski położony jest przy drodze gminnej z Wrzący Wielkiej do Płosek i dalej do Wąsosza. Układ przestrzenny wsi w formie wielodrożnicy. Zespół folwarku rozlokowany jest w północnej części wsi, po zachodniej stronie drogi w kierunku Wąsosza.

Wykaz zabytków architektury i budownictwa
Zespół dworsko - folwarczny, XIX/XX:
a) dwór, nr 36 a, pocz. XX
b) park podworski, XIX
c) spichlerz, k. XIX, wpisany do rejestru zabytków dn. 28.06.1993 pod nr 1426
d) spichlerz i biuro, k. XIX
e) obora, obecnie chlewnia, 1887
Dworzec kolejowy, nr 21, pocz. XX
Straż pożarna, pocz. XX

Charakterystyka istniejącej zabudowy

KAMIEŃ GÓROWSKI – wieś o zwartym układzie zabudowy, położona na skrzyżowaniu dwóch dróg gminnych. W północno-zachodnim narożniku wsi ulokowany duży folwark z pałacem i parkiem. Całe założenie dworskie zaniedbane, teren niezagospodarowany, budynki w złym stanie. Budynek dworski jest zamieszkały. Spichlerz z końca XIX wieku został wpisany do rejestru zabytków. Zabudowa wiejska zagrodowa, zwarta. Budynki poniemieckie, parterowe z dachami dwuspadowymi, krytymi dachówką ceramiczną, cementową i blachą dachówkową.
Na południe od wsi, zlokalizowano dużą fermę hodowlaną.

Informacje pochodzą z publikacji:

"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz"

Wąsosz – marzec 2000 r.


Dwór w Kamieniu Górowskim użytkowany jest obecnie przez kilka rodzin.

               

Zabudowa gospodarcza dawnego majątku - zima 2011 rok.


   

Wjazd do miejscowości oraz dawny i obecny budynek użyteczności publicznej.


       

Dworzec kolejowy w Kamieniu Górowskim na ścianie którego widoczna jest jeszcze niemiecka nazwa miejscowości. W Kamieniu Górowskim był przystanek linii kolejowej Żmigród - Wąsosz.


Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
ŚLĄSKICH MAJĄTKÓW ZIEMSKICH – rok 1937

Opracowanie: Zofia Hanulak i Elżbieta Maćkowska

KAMIEŃ
Dobra szlacheckie z dobrami szlacheckimi Eichengrund (Rysiowice) i Paulinenhof.
Właściciel: Albert Bitter – jego spadkobiercy. W posiadaniu rodziny od 1906 roku.
Powierzchnia: 431 ha; 304 ornej, 61 łąk, 43 lasu, 7 pastwisk, 1 wody, 3 ogrodów, 12 dróg, podwórza itd.
Dochód: 7029 marek.
Niemiecka świnia szlachetna.

Kwartalnik Górowski 1/2003


 

Po śmierci Alberta Bittera majątek przechodzi w ręce jego zięcia, którym jest Franz Koch.

Franz Koch ur. 14.09 1882

Ruth Koch (ur. Bitter ) ur.18.06.1899

Ruth Koch (córka) ur. 6.08.1920

Jaochim Koch (syn) ur. 12.12.1922 - zginął na froncie rosyjskim

Annemarie Koch (córka) ur. 8.05.1924

Barbara Koch (córka) ur. 11.07.1930

 


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

 

 

Budynek dworca kolejowego w Kamieniu Górowskim na archiwalnej fotografii.

 


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl