Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Kłoda Górowska - powiat górowski

vor 1945 Gross Kloden und Klein Kloden - Kreis Guhrau

 

Obecna Kłoda Górowska powstała z połączenia dwóch miejscowości. Przedwojenne Groß Kloden i Klein Kloden połączono w jedną jednostkę administracyjną.


Klein Kloden - Kreis Guhrau

               

Pałac otoczony od południa fosą.

 

Pałac od strony północnej oraz zabezpieczone okno w pustym pałacu w 2011 roku.

Fragment mostu nad fosą. Po zewnętrznej stronie balustrady herby właścicieli ( małżonków ) sprzed 1945 roku:

Alfred von Gossler i Ilse von Mauve.

     

Otaczające pałac od północy zabudowania gospodarcze oraz budynek zarządu majątku.


Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
ŚLĄSKICH MAJĄTKÓW ZIEMSKICH – rok 1937

Opracowanie: Zofia Hanulak i Elżbieta Maćkowska

KŁODA MAŁA
Dobra szlacheckie z folwarkiem Kuklice.
Właściciel: Dr phil. h.c. von Gossler, starosta w stanie spoczynku, major w stanie spoczynku na Szedźcu. W posiadaniu rodziny od 1820 roku.
Powierzchnia: 291,3 ha; 190,6 ornej, 15,15 łąk, 6,6 pastwisk, 56,2 lasu, 1,25 wody, 7,5 parku, 2 ogrodu, 12 dróg, rowów, podwórza itd.
Dochód: 4454,4 marek.
Czerwone bydło fryzyjskie (książka rod.).

Kwartalnik Górowski 1/2003


   

Kaplica w parku z 1892 roku. W portalu herb rodziny von Gossler.

               

               

Płyty nagrobne i pomniki w otoczeniu kaplicy.


Groß Kloden - Kreis Guhrau

   

Dwór od strony wschodniej i zachodniej.

             

Zabudowania gospodarcze dawnego majątku.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

     


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl