Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Kruszyniec - powiat górowski

vor 1945 Juppendorf - Kreis Guhrau

 

                       

Miejsce po pałacu i fragment muru oporowego stanowiącego jego już ostatni element.

Zima 2008 - widok na park i miejsce po pałacu.

       

Nie pozostał najmniejszy ślad po ujeżdżalni koni oraz po ogrodach na tyłach pałacu.

   

Zabudowa gospodarcza dawnego majątku.

       

Widok na park oraz polna droga.


                       

                   

Pozostałość ewangelickiego cmentarza niemieckich mieszkańców miejscowości.   

Kamień w okolicznym lesie upamiętniający zabitego przez kłusownika leśniczego z Kruszyńca.

Förster Wecke
gefallen 21.12.1924
Es ist zu Ende lasst mich allein
Schlummernd in meinem Walde sein
Blast mir ein letztes Jagd vorbei
Mein letzter Gruss Ein Weidmannsheil

Autor fotografii Frank Torzinski. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

       


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl