Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Łękanów - powiat górowski

vor 1945 Lanken - Kreis Guhrau

 

               

Dwór w Łękanowie od strony północnej i południowej. Na ostatnim zdjęciu herb rodziny von Schlabrendorf.

       

Zabudowa dawnego majątku oraz budynek gospodarczy w miejscowości.


                           

Zabudowa Łękanowa.


               

Zdewastowany cmentarz niemieckich mieszkańców miejscowości.


Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
ŚLĄSKICH MAJĄTKÓW ZIEMSKICH – rok 1937

Opracowanie: Zofia Hanulak i Elżbieta Maćkowska

ŁĘKANÓW
Dobra szlacheckie z wypasem nad Strugą i leśnictwie Łękanów.
Właściciel: Alfred hrabia von Schlabrendorf i Seppau w Seppau, pow. Głogów.
Powierzchnia: 668 ha; 367 roli, 301 zadrzewienia.
Hodowla czerwone wschodniofryzyjskie bydło, merynosy, świnia krajowa rasy Barkshire.

Uprawa okopowych, sprzedaż drzewa sosnowego.

 

Kwartalnik Górowski 1/2003

 


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

       


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl