Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Ligota - powiat górowski

vor 1945 Ellguth (Ober - Nieder) - Kreis Guhrau

 

Do 1945 roku istniał podział miejscowości na Ligotę Górną i Ligotę Dolną gdzie występowały dwa oddzielne majątki.


       

                       

Pałac w Ligocie Górnej - Ober Ellguth.

Herby rodowe na szczycie pałacu od strony wschodniej. Upamiętniają dwoje małżonków Conrad von Roeder i  Bertha von d.Busche-Ippenburg.

           

                       

Zabudowa gospodarcza majątku.

           

Brama wjazdowa oraz zimowy widok na zniszczony park.


                   

Majątek w Ligocie Dolnej - Nieder Ellguth.


Wiejska kapliczka.


Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
ŚLĄSKICH MAJĄTKÓW ZIEMSKICH – rok 1937

Opracowanie: Zofia Hanulak i Elżbieta Maćkowska

LIGOTA
Dobra szlacheckie z folwarkiem Borszyn Polski (dzisiejszy Strumyk)
Właścicielka: pastorowa Roth, z domu Asta – Elisabeth von Roeder. W posiadaniu rodziny od 1867 roku.
Powierzchnia: 380 ha; 213 ornej, 28,5 łąk, 20,7 pastwisk, 3 wody, 98 lasu, 7 parku, 2 ogrodu, 0,5 wikliny, 7,3 podwórza itd.
Dochód: 5772 marek.
Fabryka krochmalu i płatków ziemniaczanych (parowa). Połączona z cukrownią, młynami i mleczarnią w Górze.
Czarne bydło nizinne (książka trzody), hodowla buhajów, konie zimnokrwiste, 2 własne ogiery, niemiecka owca mięsna.
Gospodarstwo nasienne. Duża uprawa okopowych.

Kwartalnik Górowski 1/2003


Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

       


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl