Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Miechów - powiat górowski

vor 1945 Mechau - Kreis Guhrau

 

                           

Pałac w Miechowie Górnym - Ober Mechau.

W 1791 Miechów posiada dwa majątki. Właścicielem pałacu i majątku w Miechowie Górnym jest von Tempsky a majątku w Miechowie Dolnym von Köckritz, którego syn Ernst Heinrich von Köckritz w 1845 roku przejmuje oba. W 1854 właścicielem już połączonych majątków jest August Kahle a w 1894 roku Alfred Hengstenberg von Borstell z tytułem doktora prawa.

Pałac - stan w 2003 roku.

               

Zabudowa mieszkalno - gospodarcza dawnego majątku.

       

Pozostałość rozebranego budynku gospodarczego w sąsiedztwie parku.

                           

Park w dawnym majątku.


Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
ŚLĄSKICH MAJĄTKÓW ZIEMSKICH – rok 1937

Opracowanie: Zofia Hanulak i Elżbieta Maćkowska

MIECHÓW
Dobra szlacheckie z folwarkiem Bylica.
Właściciel: dr prawa Alfred Hengstenberg von Borstell. W posiadaniu rodziny od 1885 r.
Powierzchnia: 451 ha; 280 ornej, 40 łąk, 11 okólników, 4 wody, 100 lasów, 4 parku, 1 ogrodów, 11 podwórza itd.
Dochód: 5701 marek.
Udziały w mleczarni, młynie parowym i cukrowni w Górze.
Hodowla zarodowa bydła wschodniofryzyjskiego, sprzedaż zwierząt hodowlanych, hodowla koni wschodniofryzyjskich i uszlachetnionej świni krajowej. Gospodarka nasienna, sadzeniaki, intensywna uprawa okopowych. Urządzenia do oczyszczania ziarna.

Kwartalnik Górowski 1/2003


                       

Zabudowa gospodarcza w dawnym Miechowie Dolnym - Nieder Mechau.


       

Zabudowa miejscowości oraz kapliczka przy drodze głównej.


               

Współczesny cmentarz powstał na miejscu dawnego - niemieckich mieszkańców Miechowa.

                   

Zachowane groby rodziny von Borstell - właścicieli majątku w Miechowie Górnym.


Staw pobliżu cmentarza.


   

Wjazd i wyjazd z miejscowości.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

       


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl