Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Naratów - powiat górowski

vor 1945 Nahrten - Kreis Guhrau

 

Dwór barokowy otoczony dziś pozostałością fosy wzniesiony został około 1735 roku. Został przebudowany i powiększony o wieżę około 1900 roku, remontowany w 1965 roku. Murowany, założony na prostokącie, jednopiętrowy, dwutraktowy, nakryty łamanym dachem. Elewację frontową akcentuje na osi ujęty pilastrami portal z datą 1735. Odnotowani właściciele pałacu i majątku w Naratowie sprzed 1945 roku: von Diebitsch, von Buddenbrock, von Freiherren, von Trützschler i ostatnia sprzed 1945 roku Klara von Meyer zu Knonow z domu Rieger.

      

Kartusz herbowy nad wejściem do pałacu, zabudowa gospodarcza dawnego majątku oraz fosa okalająca częściowo pałac.


Nieczynny dworzec kolejowy w Naratowie.

Przez Naratów przechodziła linia kolejowa Bojanowo - Głogów sukcesywnie otwierana na różnych odcinkach od 14.12.1885 do 1.10.1906 roku. Linia została ostatecznie zamknięta dla ruchu pasażerskiego w 1991 roku oraz dla towarowego w rok później. 

Poszczególne stacje i przystanki kolejowe oraz kilometry licząc od Bojanowa: 

Bojanowo                    0

Zaborowice                 5,35

Boraszyn Wielki          8,575

Boraszyn Mały            10,852

Góra Śląska               15,188

Sławęcice                   18,281

Strumienna                 20,274

Naratów                      24,504

Niechlów                     29,482

Dryżyna                       36,05

Szlichtyngowa             38,442

Wilków                        41,428

Serby Wschód            46,079

Serby Zachód             48,867

Odrzycko (Głogów)     50,028

 


      

Cmentarz w Naratowie.

               

Zdecydowaną większość niemieckich nagrobków wyrzucono tuż za płot gdzie są jeszcze widoczne.

       

                   

To nieliczne zachowane pomniki nagrobne niemieckich mieszkańców Naratowa na polskim już niemal w całości cmentarzu.


Kaplica p.w. św. Antoniego.


Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
ŚLĄSKICH MAJĄTKÓW ZIEMSKICH – rok 1937

Opracowanie: Zofia Hanulak i Elżbieta Maćkowska

NARATÓW
Dobra szlacheckie z folwarkiem Niederhof.
Właścicielka: Klara von Meyer zu Knonow, z domu Rieger. W posiadaniu rodziny od 1888 roku.
Powierzchnia: 400 ha; 348 ornej, 14 łąk, 6 pastwisk, 13,5 lasu, 2,5 wody, 2 parku, 1,5 ogrodu, 2,5 nieużytków, dróg, podwórza itd.
Dochód: 7225 marek.
Udziały w cukrowni i mleczarni w Górze. Uznana hodowla zarodowa niemieckiej świni szlachetnej, sprzedaż kiernozów, macior i prosiąt.

Kwartalnik Górowski 1/2003


Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                 


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl