Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Niechlów - powiat górowski

vor 1945 Nechlau - Kreis Guhrau

 

Kaplica mszalna p.w. Matki Bożej Królowej Polski została zbudowana w latach 1992 - 1993.


       

Krzyż pokutny w pobliżu miejscowości.


   

Budynek nieczynnego dworca kolejowego w Niechlowie.

Przez Niechlów przechodziła linia kolejowa Bojanowo - Głogów sukcesywnie otwierana na różnych odcinkach od 14.12.1885 do 1.10.1906 roku. Linia została ostatecznie zamknięta dla ruchu pasażerskiego w 1991 roku oraz dla towarowego w rok później. 

Poszczególne stacje i przystanki kolejowe oraz kilometry licząc od Bojanowa: 

Bojanowo                    0

Zaborowice                 5,35

Boraszyn Wielki          8,575

Boraszyn Mały            10,852

Góra Śląska               15,188

Sławęcice                   18,281

Strumienna                 20,274

Naratów                      24,504

Niechlów                     29,482

Dryżyna                       36,05

Szlichtyngowa             38,442

Wilków                        41,428

Serby Wschód            46,079

Serby Zachód             48,867

Odrzycko (Głogów)     50,028

 

       

 

Wczesna wiosna 2013 rok - budynek dworca kolejowego już nie istnieje.

 


Budynek dawnego właściciela majątku w Niechlowie.


           

Dokładne miejsce po zlikwidowanym cmentarzu, prawdopodobnie ewangelickim. Miejsce to w najbliższym sąsiedztwie bloków mieszkalnych jest dziś ogrodzonym boiskiem. To nie jest zbyt chlubny przykład zagospodarowania byłej nekropolii.


                   

Współczesny cmentarz (na miejscu starego prawdopodobnie ewangelickiego) z ostatnim już śladem niemieckiego pochówku. Cmentarz ten służy obecnie mieszkańcom Niechlowa i sąsiedniego Żuchlowa. Przed 1945 rokiem był tylko przeznaczony dla mieszkańców Żuchlowa. Założony zapewne w XIX wieku w sytuacji braku miejsca na pochówki wokół kościoła w Żuchlowie.


PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO S.A. W NIECHLOWIE

Krótka historia ze strony:   www.ppz-niechlow.pl/

Pod koniec XIX wieku w miejscowości Niechlów powstaje zakład produkcyjny. Jego rozbudowa trwa do roku 1907 . W swojej działalności prowadzi przerób ziemniaków na krochmal oraz roszarnię lnu. Taki stan trwa do 1939 roku.
Zniszczenia w trakcie II wojny światowej dotknęły także zakład.

Po II wojnie światowej w dniu 26 lipca 1946 roku nastąpiło przejęcie w administrację nieruchomości i pozostałego majątku ówczesnej krochmalni oraz utworzenie polskiego przedsiębiorstwa pod nazwą Państwowe Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „Sokółka” gmina Życz pow. Góra Śląska.

Z chwilą przejęcia zakładu przez władze polskie rozpoczyna się likwidacja zniszczeń wojennych i prace przygotowawcze do uruchomienia pierwszej produkcji. Firma wielokrotnie zmieniała swą nazwę, by wreszcie w 1970 roku powstało Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego w Niechlowie, w skład którego wchodzą dwa zakłady tj. Niechlów i Kąty Wrocławskie.

Siedzibą zarządu jest Niechlów. Pierwsza kampania produkcyjna po II wojnie światowej ruszyła we wrześniu 1949 roku. W roku 1982 następuje rozdzielenie Przedsiębiorstwa na dwie oddzielne jednostki w Niechlowie i Kątach Wrocławskich.

W roku 1995 następuje prywatyzacja Przedsiębiorstwa w Niechlowie i z dniem 1.X.1995 r. rozpoczyna działalność Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA w Niechlowie, które w tej formie funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

   

Willa widoczna na archiwalnej widokówce to prawdopodobnie dawny dom właściciela zakładu produkcyjnego.


Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
ŚLĄSKICH MAJĄTKÓW ZIEMSKICH – rok 1937

Opracowanie: Zofia Hanulak i Elżbieta Maćkowska

NIECHLÓW
Dobra szlacheckie.
Właściciel: Wilhelm Wiktor Reichelt, dyplomowany rolnik. Własność od 1934 roku.
Powierzchnia: 438 ha; 228,88 ornej, 25 łąk, 10 pastwisk, 148,93 lasu, 4,64 wody, 1 ogrodu kwiatowego, 3 ogrodów, 2 ziół leczniczych, 5 wikliny, 10 podwórza itd.
Dochód : 4500 marek.
Hodowla bydła zarodowego wschodniofryzyjskiego, merynosy, niemiecka świnia szlachetna i uszlachetniona krajowa, hodowla i opas. Okólniki i pastwiska z urządzeniami nawadniającymi.

Kwartalnik Górowski 1/2003


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

       


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl