Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Ostrawa - powiat górowski

vor 1945 Wallheim früher Ostrawe - Kreis Guhrau

 

Ostrawa
Ostrawe (XVI), Wallheim (1937).

Według źródeł w 2 poł. XVIII w. Ostrawa była kolonią należącą do Płosek. W tym czasie znajdował się tu folwark oraz 11 domów mieszkalnych, ponadto odnotowano 9 zagrodników i 2 chałupników. Rozwój osady i zmiany własnościowe przebiegały analogicznie do miejscowości Płoski.
W 1937 r. Ostrawa była podzielona pomiędzy prywatnych właścicieli: jedna część znalazła się w posiadaniu Paula i Kurta Acktun, druga - dziedziczne gospodarstwo (Erbhof) - Antona Westermanna (53,6 ha).
Ostrawa położona jest pomiędzy miejscowościami Płoski - Lubiel, obecnie układ przestrzenny w formie ulicówki.

Wykaz zabytków architektury i budownictwa
Dom mieszkalny, nr 1, k. XIX

Charakterystyka istniejącej zabudowy

OSTRAWA – miejscowość położona w rozwidleniu rzeki Baryczy i Łachy, w sąsiedztwie niewielkiego kompleksu leśnego. Z kilku zagród w chwili obecnej większość jest opuszczona lub rozebrana.

Informacje pochodzą z publikacji:

"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz"

Wąsosz – marzec 2000 r.


                           

                   

Tyle pozostało dziś po pałacu w Ostrawie a dawny park jest trudny do przebycia nawet w porze zimowej.

                   

Stawy w pobliżu ruin pałacu.

                       

Fundamenty zabudowań gospodarczych, aleja drzew, zbiornik na wodę oraz zarys drogi do pałacu. Ostanie ślady po majątku, którego ostatnim właścicielem byli bracia Paul i Kurt Acktun. Więcej na temat tej rodziny w przygotowaniu.

       

Studnia na dziedzińcu folwarcznym.

       

Współczesne zdjęcie wnętrza pałacu (2011 rok) oraz stawy w jego pobliżu - autor fotografii Robert Szmajda.


               

Zdewastowany cmentarz niemieckich mieszkańców Ostrawy.


           

Opuszczone zabudowania w Ostrawie oraz widok na miejscowość od strony dawnego majątku.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                   

Fragment starej mapy, Paul Acktun i jego dwór oraz dzieci z Ostrawy nad Baryczą w trakcie połowów i ich zdobycz.


   

Sammlung Duncker

OSTRAWE
PROVINZ SCHLESIEN - REGIERUNGS - BEZIRK BRESLAU - KREIS WOHLAU


Den 19. Juni 1854 traten die Güter Ostrawe und Pluskau in Besitz des Robert Freiherrn von Lindenau. Derselbe kaufte die eine Hälfte von Ida Freiin von Reinsberg, geborene von Düringsfeld, die andere Hälfte von Frau von Wanneri, geborene von der Groben. Das Schloss, ganz von Park umgeben, wurde im Jahre 1795 von dem Grafen Roeder angefangen, jedoch durch Unglücksfalle die Güter sub hasta gestellt und im Jahre 1806 von dem damaligen Besitzer Baron von Troschke ausgebaut. Durch Krieg und Unglücksfalle abermals sub hasta gestellt, wurde Ostrawe im Jahre 1839 von den Schwestern von der Groben gekauft. Der jetzige Besitzer Robert Freiherr von Lindenau hat das Schloss fast ganz neu ausgebaut und zur Verschönerung des Parkes viel beigetragen.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl