Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Polanowice - powiat górowski

vor 1945 Kahlau - Kreis Guhrau

 

       

Miejsce po obiekcie stanowiącym kiedyś siedzibę zarządcy dóbr w Polanowicach.

           

Fragment pozostałej zabudowy mieszkalno - gospodarczej dawnego majątku.

               

Pierwotny obronny charakter dworu wyznacza pozostałość fosy.


   

Pozostałość pomnika - co upamiętniał ?


           

Wjazd do miejscowości od strony Glinki oraz dom przy polnej drodze do Polanowa.


   

Miejsce po przystanku kolejowym na nieczynnej już linii kolejowej w pobliżu Polanowic - przy drodze do Glinki.


Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
ŚLĄSKICH MAJĄTKÓW ZIEMSKICH – rok 1937

Opracowanie: Zofia Hanulak i Elżbieta Maćkowska

POLANOWIEC

Dobra szlacheckie Właściciel: Fryderyk von Zobeltitz, pan na Glince.
Powierzchnia: 179 ha; 160 ornej, 7,5 łąk, 1 wody, 6 lasu, 1 parku, 1,5 ogrodu, 2 podwórza itd.
Dochód: 2982 marek.
Uprawa i hodowla jak w Glince.

 

Kwartalnik Górowski 1/2003

 


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl