Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Ryczeń - powiat górowski

vor 1945 Rützen - Kreis Guhrau

 

       

Miejsce po pałacu oraz rezydencja na archiwalnej fotografii.

                   

               

Szczątkowe ruiny pałacu oraz wygląd obecny przylegającego niegdyś do obiektu dziedzińca i parku.

       

Fragment zabudowy gospodarczej dawnego majątku.


Niewielkie pozostałości grobowca rodziny von Cramer oraz okalającego to miejsce muru. Grobowiec (jak i kościół) rozebrano około 1966 roku.


       

Miejsce po kościele ewangelickim, sąsiadującym z nim cmentarzu oraz odnowiony budynek dawnej szkoły ewangelickiej powstałej w 1863 roku a zamkniętej w 1975 - obecnie budynek mieszkalny.


               

Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Maryi został zbudowany w latach 1982 - 1984.

Widoczne na zdjęciu słupki ogradzające kościół pierwotnie były ogrodzeniem pałacu.


                       

Przykładowe miejsce w którym stały kiedyś budynki w Ryczeniu oraz zabudowa miejscowości.


       


                       

Most na Baryczy oraz rzeka i jej brzeg.


                   

Jaz - zamknięcie zasuwowe na rzece Barycz w pobliżu Ryczenia.


Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
ŚLĄSKICH MAJĄTKÓW ZIEMSKICH – rok 1937

Opracowanie: Zofia Hanulak i Elżbieta Maćkowska

RYCZEŃ
Dobra leśne z Bartschvorwerk i Dziczek
Właściciel: Hans-Erich hrabia von Cramer. W posiadaniu rodziny od 1744 roku.
Powierzchnia: 1403 ha; 401 ornej, 150 łąk, 58 pastwisk, 4 wody, 780 lasu, 10 parku, ogrodów, podwórza itd.

Dochód: 8592 marek.
Tartak, 2 pługi motorowe, udziały w mleczarni i cukrowni w Górze.
Śląskie bydło nizinne czarno-białe, niemiecka świnia szlachetna. Rozwinięta uprawa buraków i ziemniaków, dostawa uznanych sadzeniaków. Nawożenie zielone. Uprawy na bagnie.

 

Kwartalnik Górowski 1/2003

 


 

Zlokalizowany na północ od miejscowości dawny folwark Haidevorwerk (Dziczek / Dzików / Dzikowo) i osada Rothenhain (Różany) już nie istnieją.

 

Haidevorwerk (Dziczek / Dzików / Dzikowo)

 

                       

 

Drogi prowadzące do folwarku.

 

                       

 

                       

 

Niewielkie pozostałości folwarku Haidevorwerk.

 

Rothenhain (Różany)

 

 

Rothenhain (Różany) porósł już las.

  

                   

 

Dawna lodownia (zachodnia) – w sąsiedztwie pałacu (druga lodownia już nie istnieje ponieważ została rozebrana w latach 70 - tych XX wieku. Na następnych zdjęciach niewielkie wzniesienie kryje grobowiec rodziny von Cramer, pozostałość niewielkiej wieży za którą stał kiedyś kościół ewangelicki, most na odnodze Baryczy czynny do lat 80 - tych XX wieku, most na drugiej odnodze Baryczy - podwójny czynny także do lat 80 - tych XX wieku.


Zdjęcia wykonał i udostępnił Marian Czyż z Ryczenia.

  

                       

 

                       

 

                           

 

Fauna i flora okolic Ryczenia.

 

Autor fotografii Marek Kubicki z Ryczenia.

  

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

Friedrich Bernhard Werner - Ilustrowana Topografia Śląska z lat 1744-1768. Skan udostępnił autor strony: http://www.dokumentyslaska.pl/

Autor rysunku Tomasz Wojnowski z Naratowa.

                       

                       

                       

       


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl