Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Siciny - powiat górowski

vor 1945 Seitsch - Kreis Guhrau

 

                       

Kościół p.w. św. Marcina.

                       

Otoczenie kościoła oraz płyty wmurowane w jego ściany.

                       

                    


               

               

Pałac (pocysterski budynek klasztorny) w Sicinach oraz kartusze herbowe (opata i zakonu cystersów z Lubiąża) nad wejściem głównym.

               

   

Zabudowa gospodarcza na tyłach pałacu oraz mieszkalna obok.

                   

               

Freski na suficie w dawnym refektarzu (sali jadalnej) pocysterskiego budynku klasztornego. Autor malowideł Jan Antoni Felder i Ignacy Axter. Przedstawiają historię nadania Sicin klasztorowi cystersów w Lubiążu oraz gloryfikację wiary katolickiej.


Dnia 3 czerwca 2011roku w sali Starostwa Powiatowego w Górze odbyło się spotkanie z Członkami Stowarzyszenia Berlińskiej Historii Rodzinnej i Miejskiej (rodzina Gilka-Bötzow). Na zaproszenie Starosty Górowskiego Piotra Wołowicza w spotkaniu udział wzięli Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz, Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Józefiak, Wójt Niechlowa Jan Głuszko, Wicestarosta Powiatu Górowskiego Paweł Niedźwiedź, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Sławomir Bączewski, Tłumacz jęz. niemieckiego Izabela Kucharska.

Głównym celem sentymentalnej podróży kilkunastoosobowej delegacji z Berlina było odwiedzenie miejsc swoich korzeni. Trzydniowa podróż (od 2.06 do 4.06) obejmowała następujące miejscowości: Drzeniów, Jędrzychowice, Kietlów, Góra, Siciny, Bełcz Wielki, Szlichtyngowa, Wyszanów i Głogów.

               

Czerwiec 2011 rok - Alfred Gilka-Bötzow, potomek właścicieli majątków w Sicinach, Wyszanowie, Dryżynie, Bełczu Wielkim, Kietlowie, Klimontowie i Masełkowicach dokonuje pamiątkowego wpisu w księdze w bibliotece w Sicinach. Na kolejnych zdjęciach rodzina Gilka-Bötzow przed kościołem i pałacem oraz biblioteka w pałacu w Sicinach.


       

Krzyż przy drodze głównej.


   

Budynek starej szkoły oraz plebania.


               

Kapliczki przydrożne


   

Pozostałość małego cmentarza (prawdopodobnie ewangelickiego) z powojennymi pochówkami dzieci.


               

Współczesny cmentarz to dawny cmentarz prawdopodobnie katolickich mieszkańców Sicin. Z niewielkiej ilości płyt nagrobnych zrobiono podstawę centralnie ulokowanego krzyża a także kilka z nich dostrzec można na obrysie parkingu przed cmentarze.

                   


Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
ŚLĄSKICH MAJĄTKÓW ZIEMSKICH – rok 1937

Opracowanie: Zofia Hanulak i Elżbieta Maćkowska

SICINY
Dobra szlacheckie z dziedzicznym sołectwem Siciny i leśnictwem Wronów (tworzą z dobrami Tarpno jedność).
Właściciel: Ludwik Gilka-Bötzow.
Powierzchnia: 1861 ha; 493,5 ornej, 487,5 łąk, 51 pastwisk, 6,2 wody i rowów, 742,4 lasów, 3,9 parku i ogrodów, 5 wikliny, 71,5 dróg, podwórza itd.
Dochód: 17 995 marek.
Obora zarodowa śląskiego czarno-białego bydła nizinnego; sprzedaż buhajów; hodowla zimnokrwistych koni, niemiecka świnia szlachetna, merynosy mięsne. Gospodarka nasienna, stacja rozmnażania ziemniaków.

Kwartalnik Górowski 1/2003


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                           

                           

                   

Część archiwalnych widokówek pochodzi z kolekcji Janusza Majkowskiego z Sicin.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl