Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Ślubów - powiat górowski
vor 1945
Schlaube (Ober - Mittel - Nieder) - Kreis Guhrau

 

               

Pałac w Ślubowie Dolnym w którym ulokowano szkołę podstawową oraz przedszkole.

           

Otoczenie szkoły - zabudowania dawnego folwarku, obelisk upamiętniający utworzenie w budynku szkoły oraz pozostałość fontanny.


               

Pałac w Ślubowie Górnym.

   

Fragment zabudowy gospodarczej dawnego majątku oraz pałac od strony zachodniej.


                   

Dawna i obecna szkoła, transformator, kapliczka oraz dawna gospoda oraz chorągiewka z data budowy na jej dachu.


Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
ŚLĄSKICH MAJĄTKÓW ZIEMSKICH – rok 1937

Opracowanie: Zofia Hanulak i Elżbieta Maćkowska

ŚLUBÓW
Dobra szlacheckie GÓRNY ŚLUBÓW i dobra szlacheckie WIERUSZOWICE z folwarkiem
Średni Ślubów.
Właściciel: Karol Krause, nestor ziemski. Własność od roku 1905.
Powierzchnia: 509,5 ha; 410 ornej, 19,5 łąk, 55 lasu, 1,5 wody, 2,5 parku i ogrodów, 21 nieużytków, podwórza itd. 5 ha wydzierżawionych.
Dochód: 6912 marek.
Gorzelnia, czarno-białe bydło nizinne.


Dobra szlacheckie DOLNY ŚLUBÓW
Właściciel: Alfred Bukow, rotmistrz lotnictwa w stanie spoczynku, rolnik.
Powierzchnia: 290 ha; 185 ornej, 24 łąk, 3 pastwiska, 3 wody, 70 lasu, 5 dróg, parku, ogrodu, podwórza itd.
Dochód: 4000 marek.
Czarno-białe bydło nizinne (zarodowe), hodowla koni zimnokrwistych dla własnych potrzeb.
Rozwinięta uprawa buraków, pszenicy i lucerny.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

           


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl