Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Smolne - powiat górowski

vor 1945 Schmögerle - Kreis Guhrau

 

                       

                       

Kapliczka oraz widok na miejscowość.


   

Popadająca w ruinę kaplica na zdewastowanym ewangelickim cmentarzu przy gruntowej drodze do Bieliszowa.

                   

Elementy nagrobne na cmentarzu.


           

Zachowany mały budynek pozostały po dawnym majątku. Na ostatnim zdjęciu niewielkie wzniesienie wyznaczające miejsce po rozebranym budynku gospodarczym dawnego folwarku. Pałac widoczny na archiwalnej widokówce znajdował się w centrum małego sąsiadującego z folwarkiem parku.

                       

Pozostałość parku w którego centralnej części znajdował się pałac.

       

Budynek gospodarczy dawnego majątku.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl