Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Świniary - powiat górowski

vor 1945 Altring früher Schwinaren - Kreis Guhrau

 

Świniary
Sweynern (1496), Schwinaren (1845), Altring (1937).
Przysiółek: Borówno – Heidchen, Heidichen (1845).

Nazwa, etymologicznie wywodzi się prawdopodobnie od służebnego charakteru osady powstałej w średniowieczu.

Miejscowość o wczesnym, słowiańskim rodowodzie, prawdopodobnie XII - XIII -wiecznym. Wymieniona w spisie wsi czynszowych biskupstwa wrocławskiego (XIV).
W 2 poł. XVIII w. Świniary posiadały szkołę, wiatrak i dwa domy gminne. W latach 1765 - 1787 odnotowano: 16 kmieci, 17 zagrodników, 17 wolnych od pańszczyzny, 5 chałupników oraz 3 rzemieślników. Wówczas do Świniar należała mała osada Borówno (Heidichen) z 15 działkami zagrodniczymi, założona w okresie kolonizacji fryderycjańskiej. W tym czasie ogólna liczba mieszkańców wynosiła 201osób.
Około poł. XIX w. na terenie miejscowości wzmiankowano 24 domy mieszkalne, wol-ne sołectwo, młyn wodny, wiatrak, szkołę ewangelicką, 246 mieszkańców, w tym 3 rzemieślników i 3 kupców. Borówno liczyło wówczas 22 budynki mieszkalne, 1 młyn wodny oraz 154 mieszkańców, w tym 7 rzemieślników i 1 kupiec.
Była to średniej wielkości wieś wraz z Borównem tworząca jedną gminę wiejską. Rozwój jej przebiegał w oparciu uprawę roli, hodowlę bydła oraz w niewielkim stopniu rzemiosło na lokalne potrzeby.
Miejscowość wykształciła się na bazie osady łanowo - leśnej, obecnie o wyraźnej formie rzędówki o długości ok. 3 km; od zachodu skraj wsi dochodzi do przysiółka Bo-równo.

Wykaz zabytków architektury i budownictwa
Ś w i n i a r y
Dom mieszkalny, nr 3 pocz. XX
Dom mieszkalny, nr 7, k. XIX
Szkoła podstawowa, nr 6, pocz. XX
Dom mieszkalny, nr 9, k. XIX
Stodoła, nr 10, XX
Dom mieszkalny, nr 21, pocz. XX
Dom mieszkalny, nr 25, k. XIX
Dom mieszkalny, nr 31, pocz. XX
Stodoła, na początku wsi, pocz. XX
Budynek wodociągów, pocz. XX

B o r ó w n o
Stodoła, nr 4, pocz. XX

Informacje pochodza z publikacji:

"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz"

Wąsosz – marzec 2000 r.


           

Wjazd do miejscowości, dawna szkoła oraz budynek wodociągów z początku XX wieku.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl