Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Szaszorowice - powiat górowski

vor 1945 Zapplau (Nieder - Ober) - Kreis Guhrau

 

 

Wjazd do miejscowości oraz jej zabudowa.


         

Pałac w Szaszorowicach Dolnych stanowił własność od 1791 rodu von Kalkreuth, 1843 - 1845 S. Meyer, 1845 Oberamtmann Fellbaum od 1857 roku rodu von Lekow (1894/98 Bertram von Lekow). Ostatnim właścicielem sprzed 1945 roku był Hellmut von Lekow, senior kraju, major w stanie spoczynku, wcześniej rotmistrz 1 pułku dragonów gwardii.

 

Brama wjazdowa do pałacu.

 

Zabudowa dawnego majątku po drugiej stronie Baryczy.


             

Tyle czyli już prawie nic nie pozostało po pałacu w Szaszorowicach Górnych, który także należał przed 1945 rokiem do rodu von Lekow.

 

Brama wjazdowa do majątku oraz zachowana zabudowa mieszkalno - gospodarcza.

 

           

Fragment parku.


       

Pomnik poległych na frontach I wojny światowej żołnierzy pochodzących z Szaszorowic.

           

           

             

Cmentarz w Szaszorowicach Górnych.


Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
ŚLĄSKICH MAJĄTKÓW ZIEMSKICH – rok 1937

Opracowanie: Zofia Hanulak i Elżbieta Maćkowska

SZASZAROWICE
Dobra szlacheckie Dolne i Górne Szaszarowice.
Właściciel: Hellmuth von Lekow, senior kraju, major w stanie spoczynku, przedtem rotmistrz 1 pułku dragonów gwardii. W posiadaniu rodziny od 1827 roku.
Powierzchnia: 306 ha; 200 ornej, 20 łąk, 25 pastwisk, 54 lasu, 2 wody 2 parku, 3 podwórza itd.
Dochód: 2826 marek.
Udziały w młynach, cukrowni i mleczarni w Górze i krochmalni w Niechlowie. Czarno białe wschodniofryzyjskie bydło zarodowe, hodowla źrebiąt. Wygon. Gospodarka nasienna ziemniaków.

Kwartalnik Górowski 1/2003


Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

          

  


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl