Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Szedziec - powiat górowski

vor 1945 Schätz - Kreis Guhrau

 

               

Pałac w Szedźcu - w trakcie remontu oraz herby na zachodniej ścianie von Gossler i von Mauve.

           

Dawna gorzelnia oraz popadający w ruinę budynek gospodarczy dawnego majątku.


   

Dom w miejscowości - ten sam widnieje na archiwalnej widokówce.


           

               

Zimowy widok na zniszczony cmentarz byłych niemieckich mieszkańców oraz cmentarz wczesną wiosną.


Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
ŚLĄSKICH MAJĄTKÓW ZIEMSKICH – rok 1937

Opracowanie: Zofia Hanulak i Elżbieta Maćkowska

SZEDZIEC
Dobra szlacheckie
Właściciel: dr phil. h. c. Alfred von Gossler, major rez. w stanie spoczynku. W posiadaniu rodziny od roku 1900.
Powierzchnia: 232,3 ha; 177 ornej, 14,75 łąk i pastwisk, 1 wody, 21,55 lasu, 2,5 parku, 1,5 ogrodu, 14 dróg, rowów, podwórza itd.
Dochód: 3480 marek.
Gorzelnia.

Kwartalnik Górowski 1/2003


W kierunku północnym od miejscowości znajdował się kiedyś folwark Guglitze.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

           


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl