Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Uszczonów - powiat górowski

vor 1945 Austen - Kreis Guhrau

 

       

       

Tyle dziś pozostało po dworze w Uszczonowie stanowiącym kiedyś siedzibę zarządcy miejscowego majątku.

To archiwalne zdjęcie przedstawia Szkołę Podstawową w Uszczonowie w latach powojennych ulokowaną w dawnym dworze. Budynek dworu różni się jednak od wizerunku ze starej widokówki. Sprawa ta pozostaje dalej do wyjaśnienia.

   

Zabudowa gospodarcza dawnego majątku w 2010 roku. W 2014 roku ten budynek gospodarczy już nie istnieje.

           

   

Ostatnie budynki dawnego majątku w Uszczonowie.


Budynek dawnej gospody.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

       


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl