Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Wierzowice Małe - powiat górowski

vor 1945 Klein Wiersewitz - Kreis Guhrau

 

   

Miejsce po pałacu (i pałac na archiwalnym zdjęciu)  w Wierzowicach Małych. W latach 1802 - 1855 odnotowany właściciel Heinrich August Julius Mandel.

               

Obecny widok na dawny majątek.


Zapory przeciw czołgom z czasów II wojny światowej przy polnej drodze Wierzowice Małe - Daszów - Psary.


       

Budynek szkoły wiejskiej to obecnie świetlica.


           

Droga Wierzowice Wielkie - Wierzowice Małe oraz droga do obecnie całkowicie zniszczonego folwarku Wierzowice Nowe.


Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
ŚLĄSKICH MAJĄTKÓW ZIEMSKICH – rok 1937

Opracowanie: Zofia Hanulak i Elżbieta Maćkowska

WIERZOWICE MAŁE
Dobra szlacheckie z folwarkiem Przemyślany.
Właściciel: Eugen Giese. Własność od 1919 r.
Powierzchnia: 670 ha; 230 ornej, 72,75 łąk, 35 okólników trwałych, 300 lasów, 4,7 wody, 3,5 parku, ogrodu, 24,5 podwórza, piaskowni i żwirowni, dróg itd.
Dochód: 4771 marek.
Gorzelnia, czerwone bydło wschodniofryzyjskie.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                   


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl