Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Wierzowice Wielkie - powiat górowski

vor 1945 Gross Wiersewitz - Kreis Guhrau

 

                       

                   

                       

Zdewastowany ewangelicki cmentarz.


   

Stary sklep to dziś dom mieszkalny a budynek dawnej gospody to wiejska świetlica.


   

Pamiątkowy kamień przy drodze Wierzowice Wielkie - Wierzowice Małe oraz droga łącząca obie miejscowości.


           

Dokładne miejsce po pałacu oraz zabudowa gospodarcza dawnego majątku.


       

Jaz - zamknięcie zasuwowe na rzece Barycz w pobliżu Wierzowic Wielkich.


Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
ŚLĄSKICH MAJĄTKÓW ZIEMSKICH – rok 1937

Opracowanie: Zofia Hanulak i Elżbieta Maćkowska

WIERZOWICE WIELKIE

Dobra szlacheckie z folwarkami Świerki i Wólka.
Właścicielka: wdowa Alicja baronowa von Stosch, z domu von Eickstedt i Ilse baronowa von Stosch; w posiadaniu rodziny od 1780 roku.
Powierzchnia: 545 ha; 250 ornej, 45 łąk, 5 pastwisk, 225 lasu, 6 wody, 14 parku, ogrodu, podwórza itd.
Dochód: 6725,75 marek.
Śląskie bydło czerwone (książka rod.), sprzedaż buhajów zarodowych, niemiecka świnia szlachetna, merynosy mięsne.

 


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

Friedrich Bernhard Werner - Ilustrowana Topografia Śląska z lat 1744-1768. Skany udostępnił autor strony: http://www.dokumentyslaska.pl/


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl