Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Wiewierz - powiat górowski

vor 1945 Wehrse - Kreis Guhrau

 

Wiewierz
Wehrse (XVIII - XX)

Pierwotnie niewielka osada leśna, później włączona jako folwark do wsi Czarnoborsko. W 1787 r. odnotowano 9 zagrodników.
Obecny zespół folwarczny ukształtowany został w 2 poł. XIX w. Założenie poza częścią gospodarczą składało się z części rezydencjonalnej – 1 - kondygnacyjnego dworu otoczonego parkiem. U schyłku XIX i na pocz. XX w. prowadzono tu hodowlę koni wojskowych.
W latach 1886 -1922 Wiewierz wraz ze Zbakowem i Dochową stanowił własność Skarbu Państwa. Po 1930 r. dobra były już znacznie rozparcelowane, ostatecznie w 1937 r. majątek w Wiewierzy został podzielony pomiędzy 6 prywatnych właścicieli, w tym dziedziczne gospodarstwo, które od 1921 r. stanowiło własność Johannesa Grahlmanna.
Wiewierz, pierwotnie folwark, obecnie rozwinął się w formę wielodrożnicy, przy drodze Szlichtyngowa – Góra – Załęcze. Zespół dworsko – folwarczny położony jest na wschodnim krańcu wsi, po północnej stronie drogi Rawicz – Rudna Wielka. Park w zespole dworsko - folwarcznym jest obecnie mocno zaniedbany, układ alei nieczytelny, a większość drzewostanu wycięta.

Wykaz zabytków architektury i budownictwa
Zespół folwarczny, 2 poł. XIX
a) dom administratora folwarku, pocz. XX
b) budynek mieszkalny (pięciorak), nr 15, pocz. XX
c) budynek mieszkalny, nr 16, pocz. XX
d) budynek mieszkalny, nr 17, pocz. XX) stajnia, k. XIX
f) spichlerz, k. XIX
g) stodoła, i spichlerz, XIX/XX
h) stodoła, pocz. XX
Dom mieszkalny, obecnie GS, nr 28, k. XIX

Informacje pochodza z publikacji:

"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz"

Wąsosz – marzec 2000 r.


Dom administratora folwarku.

  

Zabudowa gospodarcza dawnego folwarku przed remontem.

                 

Dom administratora i budynek gospodarczy po remoncie - 2013 rok.


            

        

Wjazd do miejscowości, wiejska kapliczka oraz zabudowa wioski.


     

Budynek dawnej szkoły.


  

Nieczynny budynek dworca kolejowego oraz dom w jego pobliżu.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

              


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl