Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Wodniki - powiat górowski

vor 1945 Waldfriedeck früher Woidnig - Kreis Guhrau

 

   


W o d n i k i
Wodnig (1444), Woidnig (1845), Waldfriedeck (1937).

W 2 poł. XVIII w. Wodniki wchodziły w skład domeny królewskiej w Wąsoszu. Funkcjonował tu folwark, szkoła, 2 domy gminne oraz wiatrak. W latach 1765 - 1787 odnotowano: 4 kmieci, 9 - 14 zagrodników, 5 wolnych od pańszczyzny, 3 - 6 chałupników i 2 rzemieślników. Liczba mieszkańców wynosiła 184 osoby.
Około poł. XIX w. na terenie miejscowości wzmiankowano folwark pański, wolne sołectwo, szkołę ewangelicką, wiatrak, królewskie podleśnictwo, 33 domy. Ponadto 279 mieszkańców i 4 rzemieślników.
Wodniki w latach 1917 - 1937 były siedzibą pruskiego nadleśnictwa, któremu podlegały leśnictwa w Baranowicach, Pobieli, Zbakowie i Zubrzy.
Zabudowania pracowników nadleśnictwa mieściły się w leśnictwie w Zubrzy.
Zabudowa wsi o układzie typu ulicowego skupiona jest przy drodze krajowej Rawicz – Lubin.

Wykaz zabytków architektury i budownictwa
Dom mieszkalny, nr 20, 2 poł. XIX
Świniarnia, nr 41, pocz. XX
Dom mieszkalny, nr 48, pocz. XX

Charakterystyka istniejącej zabudowy

WODNIKI – wieś położona na północny-wschód od Wąsosza, przy głównej drodze Wąsosz-Rawicz, w otoczeniu dużych kompleksów leśnych. Zabudowa o charakterze ulicowym, rozproszona. Większość budynków pochodzi z okresu przed 1945 rokiem, są to parterowe budynki z dwuspadowymi dachami krytymi dachówką ceramiczną lub cementową. Drodze w stronę Rawicz towarzyszy aleja topolowa.

Informacje pochodzą z publikacji:

"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz"

Wąsosz – marzec 2000 r.


                   

Brama wjazdowa do dawnego majątku, fragment pozostałej zabudowy gospodarczej, zniszczony mur okalający dawne założenie oraz dokładne miejsce po obiekcie stanowiącym siedzibę właściciela przed 1945 rokiem.

   

Miejsce po dworze wczesną wiosną.


   

Obecny sklep stoi w sąsiedztwie miejsca po dawnej szkole. Na drugiej fotografii obiekty w najbliższym sąsiedztwie.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl