Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Wroniniec - powiat górowski

vor 1945 Konradswaldau - Kreis Guhrau

 

     

Pałac we Wronińcu wzniesiony został w początkach XVIII wieku.  Przebudowany został w XIX wieku. Murowany, założony na czworoboku, dwukondygnacjowy, trzytraktowy, nakryty dachem łamanym, o elewacjach podzielonych pilastrami. Zachował we wnętrzu salę nakrytą stropem fasetowym ozdobionym dekoracją stiukową. Przed 1945 rokiem własność m.in. rodu von Unruh.

     

Zabudowa gospodarcza dawnego majątku.


     

Ruiny kościoła wzniesionego w latach 1601-1603. Jednonawowy z wieżą od zachodu z trójbocznie zakończonym prezbiterium.

         

Kaplica w pobliżu kościoła.


"Pomnik poległych", upamiętniający żołnierzy poległych na frontach I wojny światowej pochodzących z Wronińca.


Budynek w centrum miejscowości.


Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
ŚLĄSKICH MAJĄTKÓW ZIEMSKICH – rok 1937

Opracowanie: Zofia Hanulak i Elżbieta Maćkowska

WRONINIEC
Dobra szlacheckie z folwarkiem.
Właściciel: doktor praw Leopold von Unruh, królewski pruski porucznik w stanie spoczynku, referendarz w stanie spoczynku. W posiadaniu rodziny od 1846.
Powierzchnia: 483,4 ha; 376,3 ornej, 23,1 łąk, 1,1 wody, 64,5 lasu, 2 parku, 3,4 ogrodów 0,5 nieużytków, 9,6 dróg i szos, 2,9 podwórza itd.
Dochód: 7353 marek.
Gorzelnia (ok. 67000 litrów); własny pług parowy, własna wytwórnia światła i siły; udział w cukrowni w Górze, mleczarni i młynie.
Czarne bydło nizinne (zarodowe), sprzedaż zwierząt hodowlanych, hodowla merynosów, świni niemieckiej szlachetnej. Uznana gospodarka nasienna, uprawa okopowych.

Kwartalnik Górowski 1/2003


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

       

     


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl