Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Wrząca Wielka - powiat górowski

vor 1945 Waldhagen früher Wehlefronze - Kreis Guhrau

 

Wrząca Wielka
Wronnza (1498), Wehlenfronze (1845), Waldhagen (1937).

W 2 poł. XVIII w. występuje w źródłach jako niewielka wieś zagrodnicza po-siadająca folwark, dom gminny i wiatrak. Wówczas jej właścicielem był baron von Schweidnitz (1765), następnie posiadłość przeszła na majora von Niebelschütz (1787).
W latach 1765 - 1787 odnotowano: 6 - 9 zagrodników, 2 chałupników i 2 rzemieślników.
Około 1845 na terenie wsi wzmiankowano siedzibę pańską z folwarkiem, wiatrak, 18 budynków mieszkalnych i 110 mieszkańców.
Od 1870 r. majątek był w posiadaniu rodziny von Seydlitz
, która utraciła go po 1926 r. Ostatnim posiadaczem w okresie 1930 – 1937 był zarządca folwarku w Kamieniu Górowskim - Franz Koch.
Wieś położona jest przy lokalnej drodze ok. 1 km na północ od Kamienia Górowskiego. Rozplanowanie miejscowości w formie wielodrożnicy, zespół folwarku usytuowany w południowej części wsi.

Wykaz zabytków architektury i budownictwa
Zespół folwarczny:
a) dom mieszkalny, obok ruin dworu, 4 ćw. XIX
b) dom mieszkalny, nr 18, 3,4 ćw. XIX
c) dom mieszkalny, nr 20
d) dom mieszkalny, nad budynkiem gospodarczym, pocz. XX
e) stodoła

f) stodoła, 4 ćw. XIX
g) spichlerz, 3,4 ćw. XIX
h) stajnia przy spichlerzu, 3,4 ćw. XIX
i) park podworski, XIX
Ogrodzenie przy nr 5 i 6, pocz. XX
Dom mieszkalny, nr 12, pocz. XX

Charakterystyka istniejącej zabudowy

WRZĄCA WIELKA – mała wieś na południowym krańcu gminy. Zabudowa o charakterze ulicowym pochodząca sprzed 1945 roku. Budynki parterowe, z dachami dwuspadowymi. W jednej z zagród przy ogrodzeniu znajdują się stare betonowe słupy z ozdobnymi głowicami.
Na południe od zabudowy zagrodowej znajduje się duży, poniemiecki folwark. Budynki posiadają ściany ceglane, często nieotynkowane, niektóre o konstrukcji „muru pruskiego”. Część budynków folwarcznych jest obecnie nieużytkowana. Większość budynków wymaga remontu ze względu na zły stan.

Informacje pochodzą z publikacji:

"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz"

Wąsosz – marzec 2000 r.


                   

Ruina dworu oraz zabudowa mieszkalno - gospodarcza dawnego majątku.

               

           

Monumentalny dąb w pobliżu majątku.


       

Wjazd do Wrzący Wielkiej oraz pola w pobliżu majątku.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl