Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Zaborowice - powiat rawicki

vor 1945 Waffendorf früher Saborwitz - Kreis Guhrau

 

       

Kościół p.w. Matki Bożej Królowej Polski.

           

Cmentarz w otoczeniu kościoła.


   

Dawny pałac w Zaborowicach.

                       

Zabudowania gospodarczo - mieszkalne dawnego majątku.


       

Dawna i obecna szkoła w Zaborowicach.


Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
ŚLĄSKICH MAJĄTKÓW ZIEMSKICH – rok 1937

Opracowanie: Zofia Hanulak i Elżbieta Maćkowska

ZABOROWICE
Dobra szlacheckie z folwarkiem Sułów Mały i sołectwem dziedzicznym Czechnów.
Właścicielka: Erdmuthe von Bredow, z domu hrabina Finck von Finckenstein
Powierzchnia: 986 ha; 506,3 ornej, 46 łąk i pastwisk, 337,1 lasu, 9,4 parku, 7,5 ogrodu, 30,5 podwórza dróg i nieużytków itd. 50 ha wydzierżawione drobnym osadnikom.
Dochód: 13928 marek.
Gorzelnia ziemniaczana, parowa cegielnia. Dawniej powiernicze dobra Trzebosz - Zaborowice z 1692,5 ha powierzchni i 26430 marek dochodu, z tego dobra szlacheckie Trzebosz z ok. 670 ha przypadły Polsce.

Kwartalnik Górowski 1/2003


Nieczynny dworzec kolejowy.

Przez Zaborowice przechodziła linia kolejowa Bojanowo - Głogów sukcesywnie otwierana na różnych odcinkach od 14.12.1885 do 1.10.1906 roku. Linia została ostatecznie zamknięta dla ruchu pasażerskiego w 1991 roku oraz dla towarowego w rok później. 

Poszczególne stacje i przystanki kolejowe oraz kilometry licząc od Bojanowa: 

Bojanowo                    0

Zaborowice                 5,35

Boraszyn Wielki          8,575

Boraszyn Mały            10,852

Góra Śląska               15,188

Sławęcice                   18,281

Strumienna                 20,274

Naratów                      24,504

Niechlów                     29,482

Dryżyna                       36,05

Szlichtyngowa             38,442

Wilków                        41,428

Serby Wschód            46,079

Serby Zachód             48,867

Odrzycko (Głogów)     50,028

 


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                       

   

Archiwalne widokówki. Skan z oryginalnej, archiwalnej ostatniej widokówki udostępnił Witold Mikołajczyk.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl