Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Zbaków (Dolny)- powiat górowski

vor 1945 Nieder Backen - Kreis Guhrau

 

           

Zabudowa miejscowości.


Zbaków Dolny
Zbaków Dolny - Nieder Backen (1787, 1845).


Wieś o układzie typu ulicowego rozlokowana jest na styku dróg prowadzących z południa z miejscowości Wodniki i Załęcze, tuż przy nieczynnej linii kolejowej Rawicz – Wąsosz – Wińsko.

Zbaków Górny - Ober Backen (1787, 1845).

W obu częściach miejscowości w 2 poł. XVIII w. wzmiankowano 2 folwarki, jeden z nich zw. Steinvorwerk, dom gminny i wiatrak. Ponadto w latach 1765 - 1787 odnotowano 12 - 26 zagrodników, 14 wolnych od pańszczyzny, 1 chałupnika oraz 2 rzemieślników. Miejscowość zamieszkiwało 229 osób.
Około poł. XIX w. miejscowość w dalszym ciągu liczyła 2 dominialne folwarki, wia-trak, królewskie podleśnictwo, 36 domów i 291 mieszkańców.
Wieś rozwinęła się przy drodze gminnej prowadzącej z miejscowości Wodniki w kie-runku Zbakowa Dolnego. Obecnie miejscowość rozwija się w formę wielodrożnicy.

Wykaz zabytków architektury i budownictwa


Z b a k ó w D o l n y
Dom mieszkalny (pięciorak), nr 3 – 5, pocz. XX
Stodoła, k. XIX
Stodoła, XIX/XX
Stacja trafo, l. 20 – te XX
Stacja trafo, pocz. XX


Z b a k ó w G ó r n y
Dom mieszkalny, nr 7 XIX/XX
Stodoła, pocz. XX
Dom mieszkalny, nr 30, 2 poł. XIX
Stodoła, przy nr 30, 2 poł. XIX

Charakterystyka istniejącej zabudowy

ZBAKÓW DOLNY – mała wieś położona przy głównej drodze Góra-Rawicz. Zabudowa o charakterze ulicowym, rozlokowana została wzdłuż bocznej, wiejskiej drogi, biegnącej do Zbakowa Górnego. Drodze tej towarzyszy aleja klonowo-jesionowa. Budynki pochodzące sprzed 1945 roku, parterowe z dachami dwuspadowymi krytymi dachówką ceramiczną lub cementową. Można zauważyć budynki o konstrukcji „muru pruskiego” . część budynków zbudowana z czerwonej cegły jest nieotynkowana.

Informacje pochodzą z publikacji:

"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz"

Wąsosz – marzec 2000 r.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl