Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Zdziesławice - powiat górowski

vor 1945 Sophienthal - Kreis Guhrau

 

                   

To już ostateczny upadek pałacu i majątku ostatniego sprzed 1945 roku właściciela którym był Hellmut Schiller. A wcześniejsi to w 1787 roku Oberamtmann Gallinsky oraz w 1845 - Gutsbesitzer Renner.

Dziedziniec folwarczny - lato 2014 rok.


Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
ŚLĄSKICH MAJĄTKÓW ZIEMSKICH – rok 1937

Opracowanie: Zofia Hanulak i Elżbieta Maćkowska

ZDZIESŁAWICE
Dobra szlacheckie z folwarkiem Śleszów.
Właściciel: Hellmut Schiller, rolnik.
Powierzchnia: 550 ha; 210 ornej, 12,5 łąk, 3,5 pastwisk, 2 wody, 275 lasu, 3 parku, 2 ogrodu, 42 drogi, podwórza itd.
Dochód: 2550 marek.
Gorzelnia (52 000 litrów). Fabryka płatków ziemniaczanych. Czarno-białe bydło wschodniofryzyjskie, tucz bydła i świń. Uprawa żyta i kartofli, rozmnażanie kartofli.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                   


Król w Zdziesławicach

Marcin Błaszkowski 

            W 1756 r. wybuchła ostatnia, trzecia wojna śląska, pomiędzy Prusami a Austrią. W przebiegu dwóch poprzednich wojen śląskich Austria utraciła Śląsk. Trzecia wojna potwierdziła jedynie status Śląska, jako prowincji pruskiej.

            Śląsk był wówczas w większości zamieszkały przez ewangelików, a nie katolików, jak to było w Cesarstwie Austriackim. Poza tym pruski król Fryderyk II von Hohenzollern wysuwał roszczenia dynastyczne niezrealizowane po wygaśnięciu dynastii Piastów linii legnicko-brzeskiej jeszcze w 1635 r. Były to główne argumenty, które stały się przyczyną walk.

            W 1757 r. walki objęły ówczesny powiat górowski. W październiku 1759 r. rosyjskie trupy, będące w koalicji z Austrią, podpaliły Górę. Rosjanie nie zdołali przekroczyć linii Baryczy w kierunku południa. Równocześnie pruskie wojska stacjonujące w Chobieni przekroczyły Odrę i umocniły linię Baryczy. Wojska pruskie stacjonowały w okolicach zamku w Zdziesławicach oraz w okolicach Lubowa.

            W tym czasie, w Chobieni, w kwaterze głównej, przebywał król Fryderyk II. Ucierpiał w walkach i został pilnie przewieziony przez Odrę. Zamek w Zdziesławicach uznano za właściwe miejsce, gdzie król mógł odzyskać siły. Po kilku tygodniach pobytu, na początku listopada 1759 r., okazało się, że stan zdrowia króla nie poprawia się. Odwieziono go do zamku w Chobieni, a następnie do Głogowa.

            Nie wiadomo, czy mieszkańcy miejscowości wiedzieli, że ich król przebywa blisko nich, choć jest prawdopodobne, że spostrzegli niezwykłe ruchy wojsk, może dowiedzieli się o tym z plotek...

            Fryderyk II von Hohenzollern był królem, który uczynił z Prus jedno z najpotężniejszych państw w Europie, dlatego w historii Niemiec nazywany jest Fryderykiem II Wielkim. Z polskiej perspektywy okres jego rządów prezentował się niekorzystnie, ponieważ działał na rzecz rozbiorów Polski. Surowe wychowanie i nieudane życie osobiste spowodowało, że król był chłodny w kontaktach z ludźmi. Nazywano go Alter Fritz (stary Fryc). Pod tym przydomkiem zaistniał w literaturze polskiej: w 3 scenie III części Dziadów Adama Mickiewicza ksiądz Piotr odprawiając egzorcyzmy, rozmawia z Duchem-diabłem, który przedstawia się jako Alter Fritz.

            Dzisiaj w Zdziesławicach trudno znaleźć posiadłość, w której przebywał jeden z najsilniejszych władców w historii Europy. Zamek został zburzony, pozostały jedynie fragmenty skrzydła budowli. 

Źródła:

Salmonowicz S., Fryderyk II, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981

Wandschneider H., Ingeborg Wandschneider I., Ereignisse aus der Geschichte der niederschlesischen Dörfer Birkenhain und Sophienthal im Kreis Guhrau, Berlin 2008.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl