Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Goliszów - powiat legnicki

vor 1945 Göllschau - Kreis Goldberg

 

 

Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

     

Ambona z 1740 roku, chrzcielnica oraz witraże pochodzące z okresu przebudowy kościoła w 1917 roku.

   

Płyty wmurowane w ścianę zewnętrzną kościoła.

Kaplica na cmentarzu przylegającym do świątyni.


 

Miejsce po pałacu, który widoczny jest na archiwalnej widokówce.

TEKST WEDŁUG OPISU Z 1992 ROKU. AUTOR OPRACOWANIA L. DOBRZYNIECKI

Dwór pierwotnie wzniesiony w 1598 roku. Gruntownie przebudowany w XVIII wieku oraz w 1912 roku z wnętrzami zmienionymi w 1933. Murowany, założony na planie prostokąta, z przebudówką od północy, dwutraktowy, piętrowy, nakryty dachem czterospadowym z facjatkami na osiach okien. Na parterze znajduje się obszerna sień poprzedzona dwufilarowym podcieniem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku dwór był jeszcze remontowany przez Gospodarstwo Hodowli Zarodowej, która była jego właścicielem. Obiekt miał być przeznaczony na ośrodek kultury. Jednak z powodu wysokich kosztów i fatalnego stanu technicznego budynku remontu przerwano, zaniechano dalsze prace i ostatecznie obiekt rozebrano.  W chwili obecnej pozostał po nim, jedynie mostek nad fosą okalającą pierwotnie dwór. 

Gut Oberhof. Pozostałość dworu i mostek nad fosą.

   

Gut Niederhof. Dwór w majątku dolnym i zabudowa gospodarcza.

   

Budynek dworca kolejowego oraz wiadukt kolejowy.

 

Próg wodny na rzece Skora oraz dom w miejscowości.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

         

         


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  - itkkm@o2.pl