Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Kawice - powiat legnicki

vor 1945 Koitz - kres Liegnitz

 

                       

Kościół p.w. św. Wojciecha i Podwyższenia Krzyża Świętego, wejścia do świątyni, okno oraz cmentarz na tyłach obiektu.


Dawny niemiecki jak i obecny budynek szkoły podstawowej.


                   

Budynek mieszkalny właściciela dawnego majątku oraz zabudowa gospodarcza dawnego "Gut Mittel".


           

Znacznie przebudowany i całkowicie pozbawiony cech stylowych dwór właściciela dawnego majątku w "Gut Ober". Obecnie budynek wielorodzinny.

Budynek wielorodzinny po przeciwnej stronie dawnego dworu to dom mieszkalny pracowników byłego sprzed 1945 roku folwarku.

                   

Zabudowa gospodarcza dawnego majątku.


           

Wjazd do miejscowości oraz dokładne miejsce po dawnym przystanku kolejowym.Kościół p.w. św. Wojciecha i Podwyższenia Krzyża Świętego.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

   


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl