Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Kunice - powiat legnicki

vor 1945 Kunitz - Kreis Liegnitz

 

       

Kościół parafialny p.w. Serca Jezusowego oraz epitafia z postaciami dzieci na ścianie kościoła.

               

Pałac oraz budynki gospodarcze dawnego folwarku.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

Kunitzer See bei Liegnitz. Zbiór jaj na Wyspie Mew na Jez. Kunickim, C. Dietrich, ok. 1860.

                       

                       

           


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl