Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Legnica

vor 1945 Liegnitz

 

                   

                   

                   

                   

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna.   

Cmentarz Komunalny w Legnicy - plan sytuacyjny oraz kaplica.

                           

Fragment pomnika upamiętniającego pochowanych tu kiedyś niemieckich mieszkańców Legnicy. Boczne nieczynne wejście (brama) oraz mur okalający cmentarz zbudowany ze starych nagrobków.

   

Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej w Legnicy.

               

Groby żołnierzy.

                       

Mogiła zbiorowa Żołnierzy Armii Radzieckiej zmarłych w latach powojennych w Legnicy oraz dzieci stacjonujących to oficerów.

           

Grób Lidii Siergiejewny Nowikowej na legnickim cmentarzu - bohaterki filmu "Mała Moskwa".


   

Standortlazarett Liegnitz powstały w latach 1939 - 1941 w sąsiedztwie Białki - miejscowości włączonej w granice administracyjne miasta Legnica. Obecnie zabudowa tej wioski całkowicie nie istnieje.

Szpital wojskowy Wehrmachtu w Legnicy (Das Standortlazarett Liegnitz) został zbudowany w końcu lat trzydziestych w Lasku Złotoryjskim, założonym w południowej części miasta. Funkcjonował jako I Szpital Wojskowy (Reservelazarett I Liegnitz) do końca wojny przyjmując rannych ze wszystkich frontów. W szpitalu miał siedzibę legnicki wojskowy oddział sanitarny (Sanitätsabteilung Liegnitz). Obiekt zaprojektowany został najprawdopodobniej przez ten sam zespół, który stworzył obecny szpital w Głogowie, wybudowany w tym samym czasie. Świadczy o tym podobieństwo architektoniczne, wiele rozwiązań i zastosowanych materiałów budowlanych. Tak jak w Głogowie pokoje wychodzące na długie tarasami na trzech kondygnacjach, skierowane są na południowy-zachód. Przed wojną Lasek był takim specyficznym miejscm klimatycznym z powodu wiejących wiatrów. Podobne właściwości były w jednym z miast szwajcarskich.
Z chwilą przejęcia części miasta na siedzibę Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w obiekcie urządzono Centralny Szpital Północnej grupy Wojsk (Gruppowoj wojennyj Gospital). Miał status szpitala ewakuacyjnego, czyli na wypadek wojny – wykorzystywano wiec tylko 1/3 z gotowych 650 łóżek. Słynął ze znakomitej opieki medycznej oferowanej przez najlepszych medycznych specjalistów wojskowych i cywilnych ówczesnego ZSRR. Dziedziczył tradycje Leningradzkiego Szpitala Ewakuacyjnego utworzonego w 1941. Po przerwaniu blokady Leningradu był przenoszony za frontem, aż trafił na teren Polski. W Legnicy od 4 lutego 1948 do 1992 r. Po przekazaniu Szpitala w ręce polskie zakupili go Zabużanie, płacąc za ten obiekt papierami wydanymi za mienie pozostawione na Wschodzie. Od blisko 20 lat nie znalazł się inwestor, który uczynił by z tego obiektu posesje tętniącą życiem i będącą ozdobą miasta.
 

Autor tekstu - Wiesław Maciuszczak

 


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                   

                   

Friedrich Bernhard Werner - Ilustrowana Topografia Śląska z lat 1744-1768. Skany udostępnił autor strony: http://www.dokumentyslaska.pl/

                       

                       

                       

   

               


           

Obecnie te miejscowości są włączone w granice administracyjne Legnicy.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl