Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Lisowice - powiat legnicki

vor 1945 Leschwitz - Kreis Liegnitz

 

   

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP.

           

Dwór w dawnym majątku oraz fragment zabudowy gospodarczej.Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP.

           

Dwór w dawnym majątku oraz fragment pozostałej do dnia dzisiejszego zabudowy gospodarczej.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

   


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl