Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Osetnica - powiat legnicki

vor 1945 Steinsdorf - Kreis Goldberg

 

   

Kościół p.w. św. Anny.

                   

Mur otaczający kościół p.w. św. Anny z zespołem płyt nagrobnych.

           

Stary cmentarz za kościołem oraz płyta wmurowana w ścianę świątyni.               

Kościół p.w. św. Anny, fragment cmentarza w otoczeniu kościoła, pozostałość pomnika poległych na frontach I wojny światowej żołnierzy - mieszkańców Osetnicy oraz przystanek linii kolejowej.

                   

Pałac, herb nad wejściem oraz zabudowa gospodarcza dawnego majątku.

Stary budynek magazynowy.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

   

Friedrich Bernhard Werner - Ilustrowana Topografia Śląska z lat 1744-1768. Skany udostępnił autor strony: http://www.dokumentyslaska.pl/

                       

           


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail - itkkm@o2.pl