Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Prochowice - powiat legnicki

vor 1945 Parchwitz - kres Liegnitz

 

   

Budynek byłego dworca kolejowego w Prochowicach.   

Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela.

           

Kościół p.w. św. Andrzeja oraz epitafia na zewnątrz świątyni.

       

Kościół cmentarny i stare elementy nagrobne na przykościelnym cmentarzu.

           

Budynek starego młyna przy ulicy Legnickiej, ratusz oraz posterunek policji.

                   

           

Zamek w Prochowicach oraz przylegająca do niego zabudowa.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

                       

Panorama miasta, poniżej scenka rodzajowa i herb rodu von Bilsach, anonim, pochodzi z: Zittauische Tage-Buch, koniec XVIII w.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl